İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI DÜZENLENDİ

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Yürütme Yardımcı Organı 38. Oturumu (SBI 38), Bilimsel ve Teknik Danışma Yardımcı Organı 38. Oturumu (SBSTA 38) ve Durban Geliştirilmiş Eylem Platformu Geçici Çalışma Grubu Oturumu (ADP)Toplantısı, 3-14 Haziran 2013 tarihleri arasında Almanya’nın Bonn Kenti’nde Sözleşmeye taraf 195 ülkeden toplam 2412 temsilcinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Ülkemiz söz konusu toplantılara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Murat ZORLUOĞLU’nun başkanlığında Bakanlık temsilcileri ile birlikte Dışişleri Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı temsilcilerinin yer aldığı 23 kişilik bir heyetle katılım sağladı.
SBSTA ve SBI toplantılarında Sözleşmeye taraf ülkelerin yükümlülükleri ve Doha’da alınan kararlar çerçevesinde yeni anlaşmaya dair teknik hususlar tartışıldı. ADP toplantılarında ise; 2015 yılına kadar yeni anlaşmanın oluşturulması ve 2020 yılında yürürlüğe girmesi planlanan anlaşmanın yapıtaşları üzerinde taraf ülkeler görüşlerini dile getirmişlerdir.
Ülkemizin çok yakından takip ettiği SBI Toplantısı,, Rusya Federasyonu, Belarus ve Ukrayna’nın toplantı gündemine Taraflar Konferansının Karar Alma Sürecine ilişkin maddenin (20. Madde) eklenmesi önerisi, gelişmekte olan ülkeleri temsilen G-77+ Çin Müzakere Grubu tarafından kabul görmemesi nedeniyle onaylanamamıştır. Bu nedenle ülkemize ilişkin gündemin de yer aldığı SBI toplantısı gerçekleştirilememiştir.
Ancak, SBI toplantısının gündem maddelerinden ülkemiz ile ilgili olan “özel koşulları olan ülkelere (sadece Türkiye) sağlanacak destekler (finansman, teknoloji transferi, kapasite geliştirme)” konusu ile ilgili olarak BMİDÇS Sekretaryası ile ikili görüşme yapılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin katıldığı bu toplantıda, Sekretarya tarafından hazırlanan “Technical Paper-Teknik Çalışma Dokümanı” müzakere edilmiştir. Hazırlanan teknik kağıdın Türkiye’ye sağlanacak desteklerle ilgili mevcut durumu ve Türkiye’ye halihazırda sağlanan destekleri içerdiği ifade edilmiştir. Bu kağıdın bilgi amaçlı ve müzakereleri kolaylaştırmak adına hazırlandığı belirtilerek, bundan sonraki süreçte; Türkiye ile ilgili gündeme ilişkin taslak kararın, 11-22 Kasım 2013 tarihleri arasında Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenecek olan 19. Taraflar Konferansı (COP)’na kadar hazır olacağı belirtilmiştir.
SBSTA toplantıları gündeme uygun olarak gerçekleştirilmiş ve Bakanlığımız ile birlikte ilgili kurumlar görev ve sorumlulukları çerçevesinde toplantılara katılım sağlamışlardır. Bakanlığımızın katıldığı ”Emisyon Azaltımı için Çeşitli Yaklaşımlar (Yeni Piyasa Mekanizmaları-New Market Mechanisms, Piyasa Temelli Olmayan Yaklaşımlar-Non Market Approach)” toplantılarında yeni emisyon azaltım mekanizmalarının şeffaflık, adalet, hesap verebilirlik, çevresel bütünlük ve maliyet etkinlik ilkeleri doğrultusunda genel çerçevesinin nasıl kurgulanması gerektiği müzakere edilmiştir.
Ülkemiz, bu mekanizmalara ilişkin genel çerçevenin kurgulanmasında sözleşmenin “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar” ilkesi gereğince tarafların ulusal koşullarının ve gönüllülük esasının dikkate alınması gerektiğini savunmaktadır. Ayrıca teknoloji transferi konusunda ülkelerin İklim Teknoloji Merkezi ve Ağı’na (CTCN) birer temsilci bildirmeleri kararlaştırılmıştır.
ADP Gündemi kapsamında yürütülen müzakerelerde; 2015 yılına kadar yeni anlaşmanın oluşturulması ve 2020 yılında yürürlüğe girmesi planlanan bu anlaşmanın yapıtaşları üzerinde taraf ülkeler görüşlerini dile getirmiştir. ADP toplantılarında dünyadaki enerji sistemlerinin düşük karbonlu sistemlere geçişin yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, karbon tutma ve depolama konuları dikkate alınarak nasıl gerçekleştirileceği hususlarına odaklanılmıştır.
ADP Müzakerelerinde, Müsteşar Yardımcısı Sayın Murat ZORLUOĞLU Heyet Başkanı olarak ülkemiz adına bir konuşma gerçekleştirerek;
– İklim Değişikliği müzakere sürecinde 2020 sonrası rejimin kurgulanmasında iddialı, katılımcı ve etkin uygulama sürecinin üç temel unsur olduğunu,
– Yeni anlaşmanın, Sözleşme ilkeleri doğrultusunda tüm taraflar için yasal bağlayıcılığı olarak adil ve geniş katılımlı biçimde kurgulanarak ileriye yönelik tüm tarafların ulusal öncelikleri ve yeteneklerine göre taahhütlerinin almasını temin etmesi gerektiğini,
– Yeni anlaşmanın iklim değişikliği, azaltım, uyum, finans, teknoloji, kapasite geliştirme ve raporlama unsurlarını içermesi gerektiğini,
– Uygulama bağlamında anlaşmanın Tarafların özel koşullarına uygun olarak ve 21. yüzyılın gerçeklerini yansıtarak esnek biçimde formüle edilmesi gerektiğini belirterek Türkiye’nin yeni düzenin kurgulanmasında elinden gelen tüm çabayı göstereceğini belirtmişlerdir.
Ayrıca, toplantı neticesinde ülkelerin, 2015 yılı sonunda Paris’te gerçekleştirilecek 21. Taraflar Konferansında karara bağlanacak yeni anlaşmaya ilişkin beklentilerini içeren bildirimlerini 1 Eylül 2013 tarihine kadar BMİDÇS ‘na iletmesine karar verilmiştir. Ülkelerden gelen bildirimler doğrultusunda Sekretaryanın, 12-22 Kasım 2013 tarihinde Varşova’da gerçekleştirilecek 19.Taraflar Konferansı’nda müzakere edilmek üzere 30 Ekim 2013 tarihine kadar bir teknik belge hazırlaması kararlaştırılmıştır. Diğer taraftan 2014 yılında Ön Taraflar Konferansı’nın Venezulla’da, 20. Taraflar Konferansının ise Peru’da düzenlenmesine karar verilmiştir.
Bundan sonraki süreçte, ülkemiz Sekretarya ve diğer taraf ülkeler ile yakın işbirliği içerisinde çalışarak, istediği somut çıktıları 11-22 Kasım 2013 tarihleri arasında Polonya/Varşova’da gerçekleştirilecek olan Taraflar Konferansında “Taraflar Konferansı Kararı” olarak aldırmak yönünde müzakerelerini sürdürecektir.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s