Monthly Archives: Mart 2014

Enerji: AB, Türkiye, İsrail ve Kıbrıs

Birikim Özgür

Türkiye 2013’te ithalat için ödediği her 100 doların 22,21 dolarını enerji ürünleri için harcadı.
Son 10 yılda 400 milyara yakın bir bedel ödedi ve bu ağır faturayı düşürmek istiyor.
Bundan ötürü AB’nin oluşturduğu “Güney Enerji Koridoru İnisiyatifi” Türkiye için büyük önem taşıyor.
Üzerine düşen görevleri ziyadesiyle yerine getirdiği halde AB üyelik sürecinde enerji başlığının açılamamış olması Türkiye yetkililerine “siyaset enerji üzerinde bir yüktür” dedirttirmekte.
AB de enerjide dışa bağımlı.
Güney Enerji Koridoru ile doğal gazın Hazar Havzası, Orta Asya, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz Havzası’ndan AB’ye sorunsuz bir şekilde taşınmasını öngörüyor.
Türkiye ise geçiş noktasında.
“Ortağız” diyorlar ama Türkiye ile ilişkilerindeki siyasi tıkanıklıklar AB’yi de ciddi şekilde rahatsız etmekte.
Türkiye yılda 46 milyar metreküp doğalgaz ithal ediyor.
Avrupa’nın da 210 milyar metreküp doğalgaza ihtiyacı var.
Bu kaynaklar olmadan ne Türkiye ne de Avrupa ekonomisi ayakta durabilir.
Bu ihtiyaçların karşılandığı kaynakların dengelenmesi ise bir zorunluluk…
İşin özeti dışa bağımlılık nedeniyle Güney…

View original post 348 kelime daha

İş Örneklemesi Örneği

Ilknur Yardımcı

İşletmelerde verimliliği, etkinliği, ekonomikliği, dolayısıyla kârlılığı etkileyen ve engelleyen sorunları ve bu sorunların boyutlarını belirleyebilmek amacıyla, çok değişik ve çeşitli durumlarda uygulanabilen oldukça basit ve diğer veri saptama tekniklerine oranla daha ekonomik bir tekniktir.Operatörun verimliliğini ölçmek amacıyla kullanılan bir metoddur.Operatorun gÜn içinde yaptığı işler listelenir,günün rastgele zamanlarında gözlenir ne yaptığı not edilir.Bu işlem önceden belirlenen sayıda tekrarlanır.Daha sonra gözlemler listelenir ,bizzat uyguladığım  bir örnekle gösterelim ;

Resim

Resim

View original post

Endüstri Mühendisliği bakış açısıyla iş sağlığı ve işçi güvenliği

Ilknur Yardımcı

İŞ SAĞLIĞIkkl

Çalışanların işçi sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak hem insani, hem toplumsal, hem de yasal bir sorumluluktur. iş sağlığı ve güvenliği yönetimi’ne  (Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ) gore iş güvenliği; İşyerlerinde işin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

Sistem mühendisliği yaklaşımıyla;

sistem güvenliği “işgücü, ekipman üzerine ,artan güvenlik amacıyla bir endüstriyel sistem üzerine tasarlanmış prosedürler toplamı” olarak tanımlanmıştır.Bu prosedürler şu üç alana uygulanabilir:

1.      Güvenlik için son ürünün tasarım
2.      Güvenlik için üretim süreci tasarım
3.      emniyet sisteminin tasarımı

Çalışma alanının güvenliği ;fabrikasyon ,taşıma hatlarının belirlenmiş ve yaya işçi trafiğine kapalı olması ,forklift vb araçlar kullanılırken gerekli tedbirlerin alınması ,kayma düşme gibi yaralanmalara karşı işçilerin ıslak zemin uyarıları için eğitilmesi ,elektrik bağlantılarının işçi sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde yapılması ,fabrika alanı içinde gerekli uyarı levhalarının bulunması ( kaygan zemin,yangın tehlikesi,yüksek basınç…),malzeme ve el aletlerinin kullanımı konusunda işçilere gerekli…

View original post 585 kelime daha

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE MESLEKİ ETİK

Ilknur Yardımcı

GörselSosyal sorumluluk  basit bir tanımla firmaların içinde bulundukları topluma karşı üstlendiği yükümlülükleri ifade eder. Toplumsal bir sözleşmenin varlığını ve sözleşmenin taraflarının ahlaki sorumluğunu öngörür.

Endüstri Mühendisliği kararları, çevre kirliliği, ürün güvenliği ve işyeri tehlikeleri gibi faktörler içerebilir. Bunun yanı sıra, bu tür kararlar maliyet ve zamanlama baskısı altında verilir. Bu faktörler mühendis ve organizasyonu etik bir ikilem içinde bırakabilir.

İş etiği kapsamında endüstri mühendislerinin gözeteceği noktalar

View original post 240 kelime daha

Türkiye’deki İş Yerlerinin % 11’inde E-Ticaret Uygulaması Bulunuyor

APPLE DÜNYASI

MasterCard tarafından Gerçekleştirilen MasterIndex Ekonominin Nabzı Araştırması, hem tüketicilerin, hem de iş yerlerinin e-ticarete bakışını irdeledi. İş dünyasında, internet penetrayonunun yüzde 90 olduğunun belirlendiği araştırmaya göre, iş yerlerinin yüzde 80’inin bir web sitesi bulunuyor. Araştırmaya katılan iş yerlerinin yüzde 11’i e-ticaret uygulamasına sahip ve bu işletmelerin toplam cirosunun yüzde 12’si e-ticaretten geliyor. Ancak orta ölçekli işletmelerin yüzde 6’sı e-ticaretin ne olduğunu dahi bilmiyor. 2023 Nakitsiz Türkiye hedefine ulaşmak için e-ticaretin kilit rol oynadığının altını çizen MasterCard Güney Doğu Avrupa Genel Müdürü Mete Güney, ödeme sistemlerindeki trendlerin de e-ticaretin gelişimini destekler nitelikte olduğunu söyledi.

mastercard_logoMasterCard tarafından Gerçekleştirilen MasterIndex Ekonominin Nabzı Araştırması, hem tüketicilerin, hem de iş yerlerinin e-ticarete bakışını irdeledi. İş dünyasında, internet penetrayonunun yüzde 90 olduğunun belirlendiği araştırmaya göre, iş yerlerinin yüzde 80’inin bir web sitesi bulunuyor. Araştırmaya katılan iş yerlerinin yüzde 11’i e-ticaret uygulamasına sahip ve bu işletmelerin toplam cirosunun yüzde 12’si e-ticaretten geliyor. Ancak orta ölçekli işletmelerin yüzde…

View original post 472 kelime daha

Performance Measurement

Ilknur Yardımcı

Performance measurement is the process of collecting, analyzing and/or reporting information regarding the performance of an individual, group, organization, system or component. It can involve studying processes/strategies within organizations, or  studying engineering processes/parameters/phenomena, to see whether output are in line with what was intended or should have been achieved.

Performance measurement has been defined by Neelyas “the process of quantifying the efficiency and effectiveness of past actions”, while Moullin defines it as “the process of evaluating how well organizations are managed and the value they deliver for customers and other stakeholders”. Discussion on the relative merits of these definitions appeared in several articles in the newsletter of the Performance Management Association.

Resim

Figure 1.Performance Measurement Cycle

Why we need to measure performance?

We can specify the basically why the firms measure their performance according to Keebler & Durtsche as three reasons ;

 • Reduce their operating costs
 • Drive their revenue growth
 • Enhance their shareholder…

View original post 515 kelime daha

Endüstri Mühendisliğinin Tarihçesi

Ilknur Yardımcı

1776 yılında, İskoçyalı mucit ve mühendis James Watt tarafından modern buhar makinesinin icat edilmesiyle buhar enerjisinin mekanik enerjiye dönüştürülmesi sanayi devriminin başlangıcı olarak kabul edilir. Endüstri mühendisliği sanayi devrimi sonucu ortaya çıkan bir meslektir.

Meslek Olarak Çıkmasında Öne Çıkan İsimler

Frederıc Wınslow Taylor

 • Endüstri Mühendisliği konusundaki ilk disiplinli çalışmaları yapmıştır.
 • Makine Mühendisidir.
 • Bilimsel Yönetimin kurucusudur. TAYLORİZM
 • Metod Etüdü
 • Zaman Etüdü
 • Standart Aletler
 • Planlama
 • Yönetimin Ayrıcalık İlkesi
 • Metal kesimi için hesap cetveli
 • Parça ve Ürünler için sınıflandırma Sistemi

 Adam Simith

 • ‘The Wealth Of Nations’ – Ulusların Zenginliği
 • Üretimde iş bölümü ve verimlilik çalışmaları

Charles Babbage

 • “Economy of Machinery and Manifacturers”

View original post 118 kelime daha

ERGONOMİ (Endüstri Mühendisliğinde)

Ilknur Yardımcı

Görsel

Ergonomi; insanlar ile bir sistemin tüm diğer elemanları arasında oluşan etkileşimi ele alan bilim dalının ve bu bilim dalının ortaya koyduğu teorileri, yasaları,  prensipleri,  verileri ve metodları  insan  konforunu  ve sistem performansını arttırmak amacıyla uygulayan disiplinin adıdır.

Endüstri  Mühendisleri,  bir  üretim   tesisindeki   insan dışındaki tüm  sistemleri  inceleyerek, gerek   söz  konusu   makinelerin   ve   ekipmanların   işleyişini  ve   sistem   ile  insanların uyumunu   inceler,   gerekse   ortaya   çıkan    ya   da   çıkacak   olası sorunları  ortadan kaldırmak  için  çaba  sarf ederler.  Bu  noktada,  Endüstri  Mühendislerinin   en  önemli görevlerinden      biri,   makine   – insan   ve   sistem   – insan   uyumunun    optimum değerlerini  belirlemek   ve  insan  veriminin  ve  performansının  hangi  standartlara  göre belirleneceğini    tespit  etmektir.   Bu   bağlamda;  özellikle  gelişmiş  ülkelerde,  endüstri mühendisleri ile ergonomistler üretim tesislerinde birlikte araştırmalar ve çalışmalar yapmaktadırlar.

View original post 722 kelime daha

VERİMLİLİK (Endüstri Mühendisliğinde)

Ilknur Yardımcı

1.1.Verimlilik Tanımı

 • Teknolojik kavram olarak verimlilik: çıktı-girdi oranı arasındaki ilişki
 • Mühendislik kavramı olarak verimlilik: potansiyel çıktı ile gerçekleşen çıktı arasındaki ilişki
 • Ekonomik kavram olarak verimlilik: kaynakların tahsis etkinliği
 • Dünya Verimlilik Bilimleri Konfederasyonu’nun (WCPS) tanımına göre  “verimlilik, çıktının girdiye oranı”, “verimliliğin artırılması ise mümkün olan en az kaynak ile en çok ürünün (hizmet ürünü de olabilir) elde edilmesi”dir.
 Verimliliğe etki eden faktörler ; Girdiler -Çıktılar

View original post 139 kelime daha

MATLAB -Yapay Zeka Ve Mühendislik Uygulamaları

Ilknur Yardımcı

Prof.Dr.Cemalettin Kubat’ın yazmış olduğu bu kitap endüstri mühendislerine ve diğer mühendislik dallarına klavuz olacak nitelikte.Ben de bitirme tezimde faydalandığım için bu kitabı severek tavsiye ediyorum.Bölümlerine kısaca değindim ancak elinize alıp incelediğinizde çok daha iyi anlayacaksınız ,anlaşılır anlatımı ,problem çözüm ve uygulamalarıyla bu kitap her mühendisin kitaplığında bulunması gereken bir bilgi kaynağı.

Görsel

Görsel

BÖLÜM 1 :MATLAB’DA PROBLEM ÇÖZÜMÜ

BÖLÜM2 :TEKNİK HESAPLAMALARDA MATLAB ARKA PLANI

View original post 137 kelime daha