Monthly Archives: Mart 2015

Bakü / Azerbaycan Ziyareti ve Gözlemler / Tespitler

Reklamlar

“Çatılar Yeşil Olacak” yasası

ekogazete

Fransa’da seçim, geçim tartışmalarının ortasında bir yasa, fazla gürültü yaratmadan yürürlüğe giriverdi.  Bundan böyle kentlerin ticari merkezlerinde oluşturulacak yeni yapıların çatıları (kısmen de olsa) ya bitkilerle kaplı olacak, ya da güneş panellerini barındıracak.  Aslında çevreciler “Her yeni yapının çatısı tamamen yemyeşil olsun!” diye bastırmışlardı.  Ama hükumet ona buna taviz vererek orta yolcu bir karar aldı.

Bunda biraz da sekiz ay sonra Paris’te toplanacak olan ve insanlığın geleceği için yaşamsal nitelik taşıdığı söylenen dev iklim zirvesinin etkisi var.  Fransız hükumeti bu toplantıya katılacak olan binlerce davetliyi bazı şeyleri gerçekleştirmiş, başkalarına örnek olmuş bir ev sahibi kimliğiyle karşılamak istiyor.

Aslında bazı Fransa kentlerinde damlar yasa çıkmasını beklemeden yeşillenmeye başlamıştı bile.  Örneğin aşağıda Paris’in haraketli mahallelerinden birinde yeni yapılan bir merkezin damları görülüyor.

Perspective du futur centre commercial Beaugrenelle

Damların çimenler, ağaççıklar, çiçekler, çalılarla yeşillenmesi bazı önemli katkılar getiriyor.  Yalıtım sağlamak gibi…  Yapıdaki birimleri soğutup ısıtacak enerjiyi azaltmak gibi…  Hava kirliliğini emmek gibi…  Kentin gürültüsünden, geriliminden zaman zaman kaçacak…

View original post 62 kelime daha

Kira Depozitosu Nedir?

fatosaltintas

Türk Borçlar Kanunu’na göre, kiralama işlemlerinde kiracıdan güvence vermesi isteniyor.Mesken ve işyeri kiralamalarda, kiraya veren malını kiracıya verirken; kiracı ise malı belirlenen sürede kullanma karşılığında bir ücret ödüyor.
İlgili kanuna göre depozito bedeli üç aylık kira bedelini geçemiyor. Sözleşmenin bitmesi halinde ve ev ile ilgili bir problemin yaşanmaması durumunda kiracıya geri ödeniyor.
Kiralamalarda depozito hususu ile ilgili yasal hükümler “Kiracının güvence vermesi” başlığı altında madde 342’de şu şekilde açıklanıyor:

Kiracının güvence vermesi
MADDE 342- Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmeyle kiracıya güvence verme borcu getirilmişse, bu güvence üç aylık kira bedelini aşamaz.

Güvence olarak para veya kıymetli evrak verilmesi kararlaştırılmışsa kiracı, kiraya verenin onayı olmaksızın çekilmemek üzere, parayı vadeli bir tasarruf hesabına yatırır, kıymetli evrakı ise bir bankaya depo eder.
Banka, güvenceleri ancak iki tarafın rızasıyla veya icra takibinin kesinleşmesiyle ya da kesinleşmiş mahkeme kararına dayanarak geri verebilir.

Kiraya veren, kira sözleşmesinin sona ermesini izleyen üç ay içinde kiracıya karşı…

View original post 26 kelime daha

Kentsel Dönüşüm proje Alanı nedir?

fatosaltintas

Kentsel dönüşüm projelerinin geniş kapsamı dönüşüm alanının tanımlanmasını zorlaştırmaktadır. Bu sebepten kentsel dönüşüm alanlarını projelerin belli başlı hedef ve amaçları doğrultusunda irdelemek faydalı olacaktır.

Dönüşümün en sık hayata geçirildiği kent parçaları merkezde kalmış çöküntü bölgeleridir. Çöküntü bölgelerinden kasıt, bazı toplumsal ve ekonomik dinamikler sebebiyle gelişmesi engellenen, yoksulluk oranının yüksek olduğu ve taşınmazları sürekli olarak değer yitiren kent parçalarıdır. Bu bağlamda düşünüldüğünde kentsel dönüşümün en temel işlevi bu çöküntü alanlarında bütüncül, sürdürülebilir ve kalıcı çözümler üretebilmektir. Sosyal konut üretimi, gecekondu önleme bölgesi dönüşüm projeleri çöküntü alanlarını proje sahası olarak ele alan projelerin başında gelir.

Kentsel dönüşüm alanları içinde niteliksiz ve afet riski altındaki yapıların bulunduğu bölgeler büyük önem arz etmektedir. Sakinlerinin can ve mal güvenliğini sağlayamayan konut stoku kentsel dönüşümün ivedilikle yerine getirilmesi gereken alanlardır. Niteliksiz yapılar afet riskinin yanı sıra ekonomik ömrünü tamamlamış konut stokunu da kapsamaktadır. Bu açıdan bakıldığında kentsel dönüşüm güvenliksiz yaşam alanlarını hem insani hem de iktisadi…

View original post 55 kelime daha

Temlik nedir?

fatosaltintas

Taşınır ya da taşınmaz herhangi bir malı başka bir kişiye bir bedel karşılığında vermeye temlik denir. Türk Dil Kurumu, ‘temlik’ kelimesinin karşılığını “Mülk olarak verme, bir hakkın diğer bir kimseye geçirilmesi” şeklinde verir.

View original post

Kat karşılığı temlik nedir?

fatosaltintas

Kat Karşılığı Temlik, bir bedel alınmadan yapılan sözleşmedir. Şöyle ki; bir araziniz var ise bunu müteahhite devredersiniz, bu müteahhit söz konusu olan araziye bina yapar. Bu binada ise sizin arazinize denk gelebilecek kadar kat verilir. Buna Kat Karşılığı Temlik denir.

Kat Karşılığı Temlik nasıl gerçekleşir?

Tapu Sicil Müdürlüğü’nde resmi bir senet imzalanır. Bu sözleşme yerine geçer. Bu şekilde mülkiyet teslimi gerçekleşir.

View original post

Osman’la Fritz

(=Öykü-Şiir-Anı-Günce=)------------->>>Doğa+Yaşam+Sağlık ve "En Seçkin" Politik Yazılar

kubanDoğan Kuban

Sevgili Oku(yucu)rlar, Türkiye’deki kargaşaya paralel bir uyku, rüya ve uykusuzluk gecesinin sabahı 05.00 da tarih ile Şair Eşref-NeyzenTevfik-Aziz Nesin karmaşası bu Pot-purri’yi yazdım. Üslubun dağınıklığı ile ülkenin dağınıklığı örtüşüyor. Osman’ya 

View original post 864 kelime daha