Category Archives: Bitki ve Ağaç

Bonsai aslında nedir ?

Bonsai Sanatı

stewartia_by_minoru_bonsai_1_20130129_1478883383

Bonsai bir kap içinde büyüyen bodur ağaç ya da çalıdır. Çok azı 70 cm.i aşsa da, bir bonsai sanatçısının amacı bizi, doğada bulunan yaşlı bir ağacın minyatürüne baktığımıza inandırmaktır.

Bonsaiye baktığınızda, altında oturmak istediğiniz bir ağacın yanında olduğunuz hissine kapılırsanız, bonsai sanatçısı başarıya ulaşmış demektir. Bonsai iki kelimeden oluşmuştur, “bon” tabak ya da tepsi ve “sai” ağaç ya da bitki anlamına gelir. Tam çevirisi “tabak içine dikilen bitki”dir. Yani bonsai, tabak/kap içinde büyüyen, doğadaki büyük formların aynısına benzeyen, minyatür ağaçlardır.

View original post

Bonsai için ilk adım

Toprak DeğiŞimi ve Kök Budaması