Category Archives: Coğrafya

Dünyadan Satürn!

PÎRÎ REİS HARİTASI VE KÎTAB-I BAHRİYE İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA- İNCELEME

İsmail Hakkı ALTUNTAŞ

Pîrî Reis, (1465-70, Gelibolu – 1554, Kahire), Türk-Osmanlı denizci ve kartografı. Asıl adı Muhyiddin Pîrî Bey’dir. Künyesi Ahmet ibn-i el-Hac Mehmet El Karamani’dir. Amerika’yı gösteren Dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabıyla tanınmıştır.Akdeniz de korsan iken daha sonraları Osmanlı donanmasına katılıp Amiralliğe kadar yükselip birçok savaşa katılmıştır. Denizcilikte en yüksek seviyeye ulaşsa da Mısır Beylerbeyi Mehmet Paşa’nın politik hırsı hakkındaki verdiği olumsuz raporu yüzündendönemin padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın fermanı üzerine 1554’te boynu vurularak idam edildi. İdam edildiğinde 80 yaşının üzerinde olan Pîrî Reis’in terekesine devletçe el konuldu. Allah Teâlâ rahmet eylesin. Âmin.

Asıl konumuz olan Metin Soylu Beyefendinin “Pîrî Reis Projesi” ile ilgili olarak 1998 tarihinde başladığı,  Temmuz 2005 tarihinde bitirip yayımladığı “Pîrî Reis Haritası’nın Şifresi” adlı bir kitapta yayınladığı bulguların büyük bir öneme haiz olmasıdır.

Kilitbahir Kalesi olarak bilinen yer 7 kubbeden oluşan, fakat şu an sadece 1 kubbesi günümüze kadar ayakta durabildiği yerde Pîrî…

View original post 1.666 kelime daha