Category Archives: Enerji tasarrufu

Enerji Kimlik Belgesi

27075 Sayılı Bina Enerji Performans yönetmeliğine göre, yeni binalar için hazırlanan yapı projeleri kapsamında proje müellifleri tarafından , mevcut binalar için ise 1000 m² ve üzeri olması şartına göre Enerji Kimlik belgesi düzenlenir.
Enerji kimlik belgesinde binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ve binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgiler asgarî olarak bulundurulur. Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı bin (1000 m²) metrekareden az olan binalar için enerji kimlik belgesi düzenlenmesi zorunlu değildir. Enerji Kimlik Belgesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde hazırlanır.
1. Enerji Kimlik Belgesi düzenlenirken EN 15217 standardına uyulur.
2. Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi hazırlanılacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir.
3. Enerji Kimlik Belgesi, binalar için yönetmelikte belirlenmiş formata göre düzenlenir.
4. Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve Belediyeler tarafından onaylanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır.
5. Enerji Kimlik Belgesi, toplam kullanım alanı 1.000 m² ve üzerinde olan mevcut binalar ve işletmeye alınan yeni binalar için aşağıda belirtilen bilgileri içerecek şekilde düzenlenir.
o Bina ile ilgili genel bilgiler,
o Düzenleme ve düzenleyen bilgileri,
o Binanın kullanım alanı ( m² ),
o Binanın kullanım amacı,
o Binanın ısıtılması, soğutulması, iklimlendirmesi, havalandırması ve sıhhi sıcak su temini için kullanılan enerjinin miktarı (kWh/yıl),
o Tüketilen her bir enerji türüne göre yıllık birincil enerji miktarı (kWh/yıl),
o Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık birincil enerji tüketiminin, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması,
o Nihai enerji tüketiminin oluşturduğu sera gazlarının kullanım alanı başına yıllık miktarı (kg CO2/m² -yıl),
o Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık sera gazı salımının, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması (kg CO2/ m² -yıl),
o Binanın aydınlatma enerjisi tüketim değeri,
o Birincil enerji tüketimine göre, belirlenen enerji sınıfı,
o Nihai enerji tüketimine göre, belirlenen sera gazları emisyonu sınıfı gösterilir.
6. Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur. Ayrıca bina veya bağımsız bölüm satıldığında veya kiraya verildiğinde, mal sahibi tarafından alıcı veya kiracıya binanın Enerji Kimlik Belgesi de verilir.
7. Enerji Kimlik Belgesi, binanın yıllık enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması halinde bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde yenilenir.
8. Enerji Kimlik Belgesi, binanın tamamı için hazırlanabileceği gibi, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir.
9. Hesaplarda kullanılan yüzey alanlarının elde edilme yöntemi, enerji dönüşüm katsayıları, nihai enerjilerin birincil enerjiye dönüştürülmesi ve enerji tüketimleri ölçeği, nihai enerji tüketimleri, sera gazı emisyonlarına dönüştürme katsayıları ve karbondioksit emisyonu, Enerji Kimlik Belgesinin ekleri olarak proje kapsamında hazırlanır.
10. Sera gazı emisyonları dönüşüm katsayıları nihai enerji tüketimi başına kg CO2 olarak ifade edilir.

Enerji Kimlik Belgesi Uygulaması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın binalarda enerji israfının önlenmesi amacıyla başlattığı “Enerji Kimlik Belgesi” uygulamasıyla, yeni binalarda enerji tüketimi eskilere göre yüzde 35 azaldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, gerçekleştirdiği çalışmalarla binalarda enerji verimliliği kavramının yaygınlaştırılmasını hedefliyor.
Bu kapsamda hazırlanan Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği ile 1 Ocak 2011’den itibaren yapılan binalarda, tapudan önce yapı kullanma izniyle birlikte, enerji tüketimini sınırlandıran “Enerji Kimlik Belgesi”nin alınması zorunlu hale getirildi.
Binalarda enerji israfının önlenmesi ve çevrenin korunması amacıyla düzenlenen belge, Kasım ayı itibarıyla Türkiye genelinde 44 bin 596 binaya verildi.
Binanın asgari enerji ihtiyacı, tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgilerin yer aldığı belgelerin yaklaşık yüzde 90’ı ise son bir yılda düzenlendi.
Uygulamayla, yeni yapılan binalarda enerji tüketimi, eski binalara göre yüzde 35 azaldı. Bakanlık, bu sistemle Türkiye ‘de yaşanan enerji kaybını yüzde 16 azaltmayı hedefliyor.
Öte yandan, mevcut binalar için de 2017’e kadar belgenin alınması gerekiyor.
Türkiye genelinde, 8 bin 528 Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uzmanı bulunuyor. Yeni binaların enerji sınıflarının en az “C” olması gerekirken, binaların enerji performansları şöyle belirleniyor:
“Binanın metrekare başına düşen yıllık enerji tüketimi tespit edildikten sonra, bu değere göre karbondioksit salımı hesaplanıyor. Bu değer referans bir binanınkiyle kıyaslanarak, bina A-G arasında bir enerji sınıfına yerleştiriliyor.”
Bakanlık ile British Council ortaklığında, İngiltere Büyükelçiliği “Refah Fonu” desteğiyle geliştirilen programla, vatandaşların resmi belge öncesinde binasını kendisinin test etmesi mümkün.
Bunun için “enerjihesap.csb.gov.tr” adresinden ulaşılabilen programda yer alan, bina, duvar, pencere ve kapılar ile enerji kullanımı ve maliyete dair soruların yanıtlanması gerekiyor.
Bu bilgilerin ardından çıkan raporda, binanın hangi enerji sınıfında bulunduğu, yıllık enerji kullanımı, bina için özel öneriler, gerekli önlemlerin alınmasıyla enerji kullanımının ne kadar azalacağı gibi bilgilere ulaşılabilir.
Buradaki yöntemle hesaplanan enerji verimliliği sınıfının resmi değeri bulunmuyor. Resmi tespit, yetkili Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri’ndeki sertifikalı EKB uzmanlarınca yapılıyor.

Kaynak: Gazete5

Bütün Kış Tek Ampulle Isındı

Türkiye’nin en az enerji tüketen ve en çevreci ilk ‘Pasif Ev’ i Urla’da inşa edildi.

Ev yıllarca İtalya’da güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji sistemleri üzerinde çalışan Alman Gerd ve Türk eşi Uğur Gül Ketelhake tarafından yaptırıldı. Ketelhake çifti Türkiye’de konutların yüzde 85’inde ısı yalıtımı olmadığı ve Avrupa’nın en fazla yeni konut yapılan ülkesi olduğunu görünce bu büyük pazara gelmeye karar verir. Çift önce İzmir Urla’da bir arsa satın aldı. Daha sonra yalıtım sektöründe iyi bilinen Dow Chemicals, Mardav, Kalekim ortaklığıyla kurulan ‘Blue Safe Mavi Kale’ firmasının öncülüğünde Türkiye’nin ilk ‘Pasif Ev’ini yaptılar.

Hürriyet internet sitesinde Selim TÜRSEN ‘in haberine göre, İzmir’de standartlar 3 cm olmasına rağmen 16 cm kalınlığında mantolama ve özel pencerelerle ısı kaybı önlenerek inşa edilen evde edilen bir yıl sonra alınan sonuç ise harika. İki çocuklarıyla birlikte yaşayan Ketelhake ailesi toplam 300 metrekarelik evi ısıtmak veya soğutmak için son bir yılda herhangi bir enerji faturası ödemedi. Mazot, doğalgaz, odun, kömür almayan klima çalıştırmayan aile bütün bir yılı ortalama 20 ile 26 derece sıcaklıkta geçirdi. Komşularının kömür masrafı ise geçen yıl 5 bin lirayı buldu.
Yüzde 14 ek maliyet
Özel bir havalandırma sistemi bulunan ve maliyeti normal inşaat maliyetlerinden sadece yüzde 14 fazla olan Türkiye’deki ilk Pasif Ev’in sahibi Gerd Ketelhalke Almanya’daki standartlarına uygun tasarlanan evi şöyle anlatıyor: “Almanya’daki Passive House Institute (Pasif Ev Enstitüsü)’ün önerileriyle projelendirdik. Camların konumu kışın güneşi maksimum seviyede alacak, yazın güneşten etkilenmeyecek şekilde. Isı geçirgenliği çok düşük olan camlar tercih ettik. Argon gazının yer aldığı iki katlı cam kullandık. Bu evde çok özel bir havalandırma sistemi bulunuyor. Teras çatıda uyguladığımız drenaj sistemi ile yağmur suyu yer altına gömülü 20 tonluk su tankında toplanıyor. Yine güneş enerjisinden sıcak su elde edilmesi için 10 metrekarelik güneş panelleri yaptırdık.”
Türkiye’nin ilk ‘Pasif Ev’ini yaptılar
URLA’da inşa edilen Türkiye’nin ilk ‘Pasif Ev’inde ısı kaybı sıfır. 300 metrekarelik evin ısıtması için 1 ampul, bilgisayar fanı ve vücut ısısı yetti. Evin sahibi Uğur Gül ve Gerd Ketelhame çifti doğalgaz, odun, kömür için para ödemedi. Aylık elektrik gideri sadece 100 TL oldu.

Evlerde Enerji Tasarrufu için Altın Tavsiyeler

Hürriyet internet sitesinde yeralan bir araştırmaya göre, fişten tamamen çıkartılmayan cihazlar, hane başına 50 ile 100 Euro (120-250 TL) arasında maliyete yol açıyor. Almanya´daki tüm evler dikkate alındığında enerji kaybının ekonomik bedeli 3,3 Milyar Avro´ya (7.8 milyar TL) ulaşıyor.
Türkiye Araştırmalar Merkezi Vakfı´nın, Ecolog Enstitüsü ile birlikte yürüttüğü iklim koruması projesi KLİMİG adına açıklama yapan proje yöneticisi Caner Aver, Türk tüketicileri, evlerdeki gereksiz enerji israfına karşı uyardı.

Aver, tamamen kapatılmayıp, bekleme modunda (Stand-By) tutulan cihazların da enerji tükettiğine dikkat çekerek, bu şekilde kullanılmadan enerji harcayan cihazların aile bütçesine 100 Euro (235 TL) dolayında maliyet getirdiğini bildirdi.
Diğer yandan uzmanların tavsiyelerine uyulursa dört kişilik hanelerde yıllık 400 Euro´ya (940 TL) kadar tasarruf rakamına ulaşılabiliyor.

Elektronik cihazların ışıklarının yanıyor olmasının veya saat gibi sayaçlarının çalışmasının cihazın bekleme modunda olduğunu işaret ettiğini bildiren Aver, “sadece bu şekilde kapalı tutulan bir televizyon dahi 15 Euro´ya (35 TL) kadar masrafa yol açıyor” dedi.
Federal Çevre Bakanlığı´nın yayınladığı sayılar da israfın boyutunu gözler önüne seriyor. Almanya´da hanelerin kullanmadığı cihazların ekonomik maliyeti toplamda 3,3 milyar (7.8 milyar TL) Avro´yu buluyor. Eski tip televizyonlar ve video cihazları evlerdeki gizli para tuzakları arasında ilk sırada geliyor.

Cihazların kullanılmaması halinde tamamen kapatılmasını tavsiye eden Caner Aver, bu konuda gösterilecek hassasiyetin sadece ekonomik açıdan değil, çevre koruma için de yararlı olacağını kaydetti.

İşte evlerde enerji tasarrufu için altın tavsiyeler…
Cep telefonu, traş makinesi ve benzeri cihazların sarj aletlerini kullanmıyorsanız, fişte takılı bırakmayınız.
Tek düğme ile elektriği kesilebilen çoklu prizler kullanın, prizlerin emniyetinden emin olun, bunun için ürünlerde „GS“ sembolünü arayın.
Radyolu çalar saatler güçlü bir manyetik alan oluştururlar, bunun yerine pilli çalar saatleri tercih edin. Bu sağlığınız için de yararlı olacaktır.
Tatile çıkarken gereksiz olan tüm fişleri çekiniz.
Fişten çekilemeyen türden cihazlar alırken (telesekreter, ev telefonu gibi) bekleme modundaki enerji sarfiyatlarını gözden geçirin.
Elektrik ölçüm aletiyle cihazların tüketim miktarları tespit edilebilir. Tüketiciyi koruma örgütleri ve elektrik şirketlerinden ödünç alınabilen bu aletlerin ucuz versiyonları yapı marketlerinde bulunabilmektedir.

Bu cihazlarla cihazların bekleme modu tüketimlerini ölçün, bazı durumlarda yeni alet almak daha ekonomik olabilmektedir.