Category Archives: Güneş enerjisi

Lisanssız üretimde güneş başvuruları 345 MW’a ulaştı

 

Yingli Solar Türkiye Müdürü Uğur Kılıç, katıldığı çeşitli konferans ve panellerde güneş enerjisi açısından dünya ve Türkiye gündemini değerlendiren açıklamalarda bulundu. Türkiye’de lisanssız elektrik üretimi başvurularında güneş enerjisinin toplamda 345 MW seviyesine geldiğini söyledi.

Uğur Kılıç Yingli Solar’ın sahip olduğu üç adet AR-GE laboratuvarında güneş paneli hücrelerinin verimliliğini artırmak ve hammadde fiyatlarındaki artışa rağmen silikon dışı hammaddelerde maliyetleri düşürmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Merkezi Çin’de bulunan, 2012 ve 2013 yıllarını dünya pazar lideri olarak kapatan dünyanın en büyük güneş paneli üreticilerinden Yingli Solar Türkiye Müdürü Uğur Kılıç, Solarpraxis tarafından düzenlenen PV Elektrik Santralleri (PV Power Plants) Konferansı ve İhlas Fuarcılık tarafından düzenlenen SOLAREX 2014 Fuarı’na konuşmacı olarak katıldı.

Yingli Solar’dan AR-GE’ye büyük yatırım

Yingli Solar’ın AR-GE laboratuvarlarında panel verimliliğini yükseltmek amacıyla güneş hücrelerinin verimliliğini artırmaya yönelik testlerin devam ettiğini sözlerine ekleyen Uğur Kılıç şöyle konuştu:

“Verimlilik artışı panel satın alanların panellerin “toplam sahip olma” maliyetlerini de düşürmeyi sağlıyor. Yingli’nin 2020 yılında panellerde elde etmeyi hedeflediğimiz verimlilik rakamları poli kristalinde yüzde 20 üzeri, mono kristalinde yüzde 25 seviyelerine ulaşmış durumda. Dolayısıyla aynı metre kareye sahip bir panelden bundan 5 yıl sonra 15-20 watt daha fazla bir çıkış gücü alabilmek imkanına sahip olacağız.”

Türkiye’de güneşin 2030 hedefi 15 GW

Yingli Solar Türkiye Müdürü Uğur Kılıç panelde yaptığı konuşmada Türkiye’nin 2030 yılında toplam elektrik üretiminin en yüzde 50’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretmeyi hedeflediğini, bu yüzde 50 kısmın yüzde 10 seviyesindeki bölümünün ise güneş enerjisinden sağlanması hedeflendiğini anlattı.

357 şirketten 585 proje başvurusu yapıldı

Uğur Kılıç bu kapasitesinin ise yaklaşık 15 GW kadar bir rakama tekabül ettiğini belirterek, “12 Mayıs 2014 tarihinde Elazığ ve Erzurum bölgesi için toplamda 13 MW’lık bir kapasite için yarışmanın 12 Mayıs tarihinde yapılacağı duyuruldu. Bu yıl için bu yarışmanın güneş enerjisi sektörü için güzel bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Fakat mevcut 600 MW’lık sınırlama ile potansiyeli karşılaştırdığınızda karşımıza müthiş bir fark çıkıyor karşımıza. Hedeflere ulaşmak için daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Yaklaşık 9 GW’lık bir başvuru mevcut, bunun sadece 600 MW’ı lisansa dönüşecek. 357 şirket 585 adet başvuruda bulundu, dile kolay” diye konuştu.

AKILLI BİNAM

Teknopark İstanbul’un Güneş Enerjisi Formsolar’dan

İstanbul’da, Sabiha Gökçen Havalimanı’na bitişik bir noktada yüksek katma değer oluşturması amacıyla kurulan Teknopark İstanbul’un merkez binasının güneşten elektrik üreten sistemleri, Formsolar tarafından projelendirildi ve kurulumu yapıldı.
TEP (İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı Projesi), Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından İstanbul’un Anadolu yakasında kurulan ve endüstriyel destek, araştırma-geliştirme, bilim ve teknoloji, içerikli bir proje olan Teknopark İstanbul Merkez Binası enerji ihtiyacının bir kısmı güneşten elektrik üreten Sharp marka güneş panelleri ile sağlanıyor. Toplam kurulu gücü 46 kW olan proje Eylül ayı içerisinde tamamlandı.
Proje’de toplam gücü 8.000 ve 12.000 w olan 4 adet Fronius marka inverter ve çatı üzerine monte edilen panel gücü 240 wp olan 190 adet Sharp marka güneş paneli kullanıldı.
Projeyle ilgili bir değerlendirme yapan Form Temiz Enerji Genel Müdürü Enis Behar, “ Ülkemizin ileri teknoloji ihtiyaçlarının milli kaynaklardan karşılanabilmesi gibi önemli bir amacı olan TeknoPark projesinde firma olarak yer almak çok gurur verici. Ülkemiz güneş enerjisi bakımından çok avantajlı bir ülke. Teknopark İstanbul projesinin çıkış amacı gibi bizde bu sahip olduğumuz doğal enerji kaynağımızı en iyi şekilde kullanarak enerjide dışa bağımlılığımızı mümkün olduğunca azaltmalı güneş enerjisi yatırımlarını geç kalmadan yapmalıyız. 2014 yılının ise bu yatırımı yapmak için en uygun dönem olduğuna inanıyorum“ dedi.
AKILLI BİNAM

Türkiye’de ve Dünyada Güneş Enerjisi

Günümüzün popüler konularından birisi olan güneş enerjisi konusunda Türkiye dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi olarak dikkat çekmektedir. Sahip olduğu potansiyeli kadar evsel kullanım konusunda geçmişi on yıllara varan deneyimi ile Türkiye, güneş enerjisini oldukça eskiden beri bilen tanıyan ve bugünkü konjonktürde de bu kaynaktan en iyi istifade etmeye çalışan ülkelerden birisidir.

Dünya genelindeki duruma baktığımızda ise başta ABD olmak üzere Avrupa ülkeleri ve neredeyse Çinlinin bile sahtesini yapacak kadar teknolojik adaptasyona yatkın olan Çinliler başı çekmektedir. Kimi ülkeler güneş ışınları potansiyeli bakımından öne çıkarken kimi ülkeler de sahip oldukları teknoloji birikimi ve enerji ile olan olmazsa olmaz ilişkilerinden dolayı zoraki olarak öne çıkmaktadırlar. Dünya güneş haritası olarak da adlandırabileceğimiz haritaya baktığımız zaman karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır;

En güneşli ülkeler, bölgeler…

Afrika’nın önemli bir kısmı (özellikle Sahra Afrikası olarak adlandırılan ve tamamen çöl olan bölge), Avustralya ve Amerikaların orta bölgeleri güneş enerjisinin en güçlü ulaştığı bölgeler olarak dünyanın diğer bölgelerine göre daha avantajlı konumdalar.
Türkiye bu haritadaki ölçeklendirmeye göre metre kareye yılda 1500–2000 kwh civarında güneş ışınının düştüğü ortalamanın hayli üzerinde ve oldukça şanslı bir ülke olarak dikkat çekmektedir. Haritadaki renklendirme ve metrik sınıflandırmadan yola çıktığımız zaman Türkiye bir Avustralya veya Sahra Afrikası ile kıyaslanamaz ancak neredeyse dünyanın üçte ikisinden de zengin bir durumda. Öte yandan dikkat çeken bir hususu hemen belirtmekte fayda var;

Güneş ışınları bakımından en büyük yoğunluğa sahip olan bölgelerin neredeyse tamamı çöllerden oluşmakta ve bu bölgeler yerleşim merkezleri ve yatırım bölgelerine oldukça uzaktadır. Öte yandan buralara yatırım yapılsa bile bu sefer de üretilen enerjinin nakli için ikinci bir maliyet gerekmektedir. Bu bakımdan Türkiye, İspanya gibi ülkeler yatırım imkanları, tüketim merkezleri gibi hususları göz önüne aldığımızda dünyanın en rantabl ülkeleri olarak dikkat çekmektedir. Bu bağlamda Afrika’nın kuzey kıyılarında yerleşim ve nakil bölgelerine yapılacak yatırımlar da dikkate değer bir verimliliğe sahip olabilir.
Güneşten enerji üretme konusunda birçok ülkenin son yıllarda önemli çabalar içerisine girdiğini görmekteyiz. Çevresel değerlere ve kaynakların sürdürülebilirliğine büyük önem veren Avrupa entegrasyon sistemi bu ülkeler grubunun başını çekmektedir. Gerek Avrupa ülkelerinin enerji konusunda karşı karşıya olduğu kıtlık gerekse Avrupa müktesabatının çevresel değerlerin korunmasını bir zorunluluk haline getirmesi Avrupa ülkeleri için bu konuyu bir zorunluluğa dönüşmektedir.

Avrupa Ülkeleri

Almanya, Danimarka, İspanya gibi ülkeler güneş enerjisi üretimi ve teknolojisi konusunda Avrupa’nın önde gelen ülkeleri. Küresel bir güç olma yolundaki Almanya kuşkusuz bu konunun en önemli ülkesi. Almanya, enerji zorunluluklarının yanında bu alanı kontrol etme dürtüsüne de sahip olan yegane ülke olarak öne çıkmaktadır. Almanya sahip olduğu teknoloji ile güneşten hem önemli ölçüde faydalanıyor hem de güneş pilleri ve güneş panelleri konusunda dünyada en önemli ülkelerden birisi. Bu alanda Avrupa’da dönen ekonominin dominant aktörü Almanya. Danimarka da güneş pilleri üretiminde şaşırtıcı bir şekilde öne çıkıyor.

İspanya ise mineral yakıtlar konusunda Avrupa’nın en fakir ülkesi olduğu için enerji üretebileceği birkaç alanda Avrupa’da dikkat çekici çabalara girmiş olan bir ülke. Bir kere dünyanın en büyük barajlarının İspanya’da olduğunu hatırda tutmak gerek. Öte yandan aynı çabanın güneş enerjisi konusunda da gösterildiğini söylemek mümkün. Hem bu konuda İspanya Avrupa’nın en verimli ülkelerinden birisidir. Çünkü metre kare başına düşen güneş ışını bakımından İspanya Avrupa’nın en avantajlı ülkesidir.

Dünya güneş haritasını şöyle açıp baktığımızda İspanya’nın Avrupa bütününe karşı sahip olduğu göreli üstünlüğü kolayca görmek mümkün. Fransa ile birlikte İspanya’nın aldığı güneş ışını miktarı yıllık olarak 2000 Kwh/m² civarı bir rakama tekabül etmektedir. Bu ortalamalar Türkiye ortalaması ile başa baş rakamlar ancak Avrupa geneline göre İspanya’nın oldukça avantajlı olduğu ortada.

Güneş enerjisi konusunda dünyanın en önemli ülkesi birçok alanda olduğu gibi hiç kuşkusuz ki ABD’dir. Gerek teknolojik birikimi, gerek coğrafi büyüklüğü ve çeşitliliği ve gerekse enerji politikaları konusundaki aktivitesi ile bildik bir yönlendiriciliğe sahip.

Çin

Güneş enerjisi konusunda yükselen aktör ise hiç kuşkusuz ki Çin. Çinlinin bile çakmasını yapmasına ramak kalmış olan Çinliler, taklit yetenekleri ile Avrupa ve ABD’de üretilen teknolojileri hızlı bir şekilde kendilerine uyarlayarak ucuz iş gücü avantajı ile bu sektöre girmiş durumdalar. Çin’in bu yöndeki çabalarının orta ve uzun vadede sonuç vererek Çin’i yakın bir gelecekte dünyanın tartışmasız en güçlü üreticisi konumuna getireceğine şüphe yok.

Çünkü yeni teknolojilerin yüksek maliyetli olması bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin yeni yatırımlara girmesini zorlaştırmaktadır. Böylesi durumlarda en iyi çözüm ikinci kalite ile de olsa bir çözüm üreterek yoluna devam etmektir. Haliyle dünyanın her yeri zengin Avrupa ve ABD gibi olmayınca Çin’in pazarı herkesin pazarından daha büyük olacak bu da Çin’i gelecekte bu konunun en önemli ülkelerinden birisi yapacaktır.

Türkiye’ye gelince,

Türkiye’de konunun coğrafi imkanlar dağılımı, ekonomik yayılma etkileri, kaynak ve verimlilik sorunu bağlamında geniş bir şekilde ele alınması gerekmektedir…

Enerji Günlüğü