Category Archives: nüfus

Göç Gerçeği

Doğum İstatistikleri, 2012

Canlı doğan bebek sayısı 38 452 artmıştır

Canlı doğan bebek sayısı 2011 yılında 1 241 412 iken bu sayı %3,1 artarak 2012 yılında 1 279 864 olarak gerçekleşmiştir. Doğan bebeklerin %51’i erkek, %49’u kızdır.

Toplam doğurganlık hızı artarak 2,08 olmuştur

Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade etmektedir.

Toplam doğurganlık hızı, 2011 yılında 2,02 çocuk iken 2012 yılında 2,08 çocuktur. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2012 yılında 2,08’dir. Nüfusun yenilenme düzeyine (2,10) yakın bir doğurganlık seviyesine ulaşılmıştır.

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il, Şanlıurfa’dır

Toplam doğurganlık hızı illere göre incelendiğinde, 2012 yılında toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 4,39 çocuk ile Şanlıurfa’dır. Şanlıurfa ilini 4,1 çocuk ile Şırnak, 4 çocuk ile Ağrı ve 3,8 çocuk ile Siirt izlemektedir. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,43 çocuk ile Kırklareli’dir. Kırklareli ilini 1,44 çocuk ile Eskişehir, 1,49 çocuk ile Edirne ve Bartın izlemektedir.

En yüksek yaşa özel doğurganlık hızı “25-29” yaş grubunda görülmektedir

Yaşa özel doğurganlık hızı, belli bir yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade etmektedir.

En yüksek yaşa özel doğurganlık hızı, 2001 yılında “20-24” yaş grubunda görülmekte iken 2006 yılından itibaren “20-24” yaş grubundan “25-29” yaş grubuna kaymıştır. 2012 yılında en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı ‰127 ile “25-29” yaş grubunda görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, 2012 yılında “25-29” yaş grubundaki her bin kadın başına 127 doğum düşmektedir.

Doğum sayısında en büyük artış “30-34” yaş grubundaki kadınlarda meydana gelmiştir

Yaşı 25’ten küçük olan kadınların doğum sayılarında düşme gözlemlenirken doğum sayısındaki en büyük artış “30-34” yaş grubundaki kadınlarda meydana gelmiştir. Bu yaş grubunda canlı doğan bebek sayısı 2011 yılına göre yaklaşık %9 artarak 278 265’ten 2012 yılında 303 224’e ulaşmıştır. “35-39” ve “40-44” yaş gruplarındaki kadınlarda da benzer şekilde canlı doğan bebek sayılarında artış meydana gelmiştir.

Kaba doğum hızı ‰17’dir

Kaba doğum hızı, 2011 yılında ‰16,8 iken bu hız 2012 yılında ‰17 olarak gerçekleşmiştir. Diğer bir ifade ile 2011 yılında bin nüfus başına 16,8 doğum düşerken, 2012 yılında bin nüfus başına 17 doğum düşmüştür.

Kaba doğum hızının en yüksek olduğu il, Şanlıurfa’dır

Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2012 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il ‰33,4 ile Şanlıurfa’dır. Şanlıurfa ilini ‰29,9 ile Ağrı, ‰29,6 ile Şırnak ve ‰27,7 ile Muş izlemektedir. Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise ‰10,2 ile Kırklareli’dir. Kırklareli ilini ‰10,6 ile Edirne ve Tunceli, ‰10,9 ile Karabük ve ‰11 ile Çanakkale izlemektedir.

Türkiye’de 2012’de 375 Bin Kişi Yaşamını Kaybetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılı ölüm istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 2011 yılında 375 bin 367 kişi yaşamını yitirirken, bu sayı 2012’de 374 bin 855’e geriledi. Ölenlerin yüzde 55’i erkeklerden, yüzde 45’i kadınlardan oluştu.
Kaba ölüm hızı, 2011 yılında binde 5,1 iken bu hız 2012 yılında binde 5’e düştü. Diğer bir ifadeyle 2011 yılında bin nüfus başına 5,1, 2012 yılında bin nüfus başına 5 ölüm gerçekleşti. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. Düzey’e göre 2012 yılında, kaba ölüm hızının en yüksek olduğu bölge binde 7,3 ile Batı Marmara, en düşük olduğu bölge ise binde 3,4 ile Güneydoğu Anadolu bölgesi oldu.
2012 yılında, ölümlerin en yüksek olduğu yaş grubu yüzde 46,2 ile 75 ve daha yukarı yaş grubu iken, en düşük olduğu yaş grubu yüzde 0,5 ile 10-14 yaş grubu olarak gerçekleşti.
Ölümler yaş grubu ve cinsiyete göre incelendiğinde, yaş grupları arasındaki cinsiyet farklılığının belirgin olduğu görülüyor. Buna göre, en yaşlı kuşak olan 75 ve daha yukarı yaş grubu dışındaki bütün yaş gruplarında erkek ölüm sayısı, kadın ölüm sayısından daha fazla bulunuyor. Kadın ve erkek arasındaki bu farklılık, 15-19 yaş grubundan sonraki ölümlerde yaş ilerledikçe artıyor ve 60-64 yaş grubunda en yüksek seviyeye ulaşıyor.
Bebek ölüm sayısı 2011 yılında 14 bin 511 iken, bu sayı 2012 yılında 14 bin 845’e yükseldi. Öte yandan, bebek ölüm hızı, 2011 yılında binde 11,7 iken, bu hız 2012 yılında binde 11,6 olarak gerçekleşti. Diğer bir ifadeyle 2011 yılında bin canlı doğum başına 11,7 bebek ölümü düşerken, 2012 yılında bin canlı doğum başına 11,6 bebek ölümü yaşandı.
İBBS 1. Düzey’e göre 2012 yılında, bebek ölüm hızının en yüksek olduğu bölge binde 15,7 ile Güneydoğu Anadolu, en düşük olduğu bölge ise binde 8,6 ile İstanbul bölgesi oldu.
Geçen yıl ölen bebeklerin yüzde 65,9’u bir ayını doldurmadan yaşamını yitirdi. Bir ayını doldurmadan ölen bebeklerin ise yüzde 13,7’sinin ilk gün, yüzde 33,3’ü 1-6 günlükken, yüzde 18,9’u ise 7-29 günlükken hayatını kaybetti. 1-4 aylıkken ölen bebeklerin oranı ise yüzde 21,9 oldu.

Hürriyet