Category Archives: Posta hizmetleri

BİR KAMU KURUMU DAHA SİZLERE ÖMÜR

Kuruluşu Cumhuriyet’ten de önceye dayanan bir kamu kurumunda da özelleştirmenin önünü açıldı. PTT, tarih oldu. Böylece hizmetler pahalılaşacak, taşeron girecek ardından ise özelleştirme gelecek.
Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş’nin kuruluşu, yapılanması ve faaliyet konularına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.
Yasayla “posta sektörünün serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir sektör oluşturulması, bu sektörde düzenleme ve denetimin gerçekleştirilmesini” amaçlanıyor.
“HİZMET SAĞLAYICILARI” GELİYOR
Yasaya göre; posta gönderilerinin kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimini kapsayan posta hizmetleri, “hizmet sağlayıcılarınca” yerine getirilecek. Yani taşeronlaşmanın önünü açılacak.
Hizmet sağlayıcıları ile posta hizmetlerinde çalışanlar veya herhangi bir şekilde posta hizmetleriyle ilgili bilgiye sahip olanlar; bu bilgileri ve posta hizmetleri ile ilgili ilişkileri açığa vuramayacak, gönderileri açamayacak, içlerinde ne olduğunu araştıramayacak, üçüncü kişilere bilgi veremeyecek, gönderileri zapt veya yok edemeyecek.
Posta gönderileri, kanunla yetkili kılınan merciler dışındaki kişilerce alıkonulamayacak, açılamayacak ve içeriği araştırılamayacak.
Barışta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin posta hizmetleri, evrensel posta hizmet yükümlüsünün tekelinde olacak.
Posta hizmeti verilebilmesi veya bunun için gerekli altyapının kurulup, işletilebilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yetkilendirilmiş olmak gerekecek. Yetkilendirme, yetki belgesi verilmesiyle olacak. PTT, bu düzenleme çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında posta hizmetlerini yürütecek, gerekli altyapıyı kuracak.
GÖRME ÖZÜRLÜLER İÇİN DÜZENLEME
Posta hizmetlerinin sunulmasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle herhangi bir ayrım yapılmaması, evrensel posta hizmetinin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan düzenlemelerde ilke olarak göz önüne alınacak.
“POSTA TAŞERON TEKELİ”
Üç yıldır PTT Yönetiminin gündeminde olan düzenleme 5 Mart’ta TBMM’ye gönderilmişti. Tepkiler üzerine bazı maddelerde değişikliğe gidilse de PTT’nin imkânlarını kullandırma projesinin ilk adımı olan yasanın temel mantığında değişiklik yapılmadı.
KAMU HİZMETİ ANLAYIŞI SONA ERİYOR
Yasayla, PTT’de “kamu hizmeti” anlayışı sona ermiş oldu. Yasaya tepki gösteren Haber-Sen’e göre “Bir kamu kurumu olan PTT ‘Posta Taşeron Tekeli” haline geliyor. Yasa kısa vadede taşeronlaştırma, uzun vadede özelleştirme amacını güdüyor. PTT hizmetlerinin ticarileştirilmesi ve pahalılaşması beklenirken PTT emekçilerine iş güvencesiz çalışmayı dayatıyor.