Category Archives: Tüketici

Hanehalkı Tüketim Harcaması, 2012

Hanehalkları bütçelerinden en fazla payı konut ve kira harcamasına ayırdı

Hanehalkı Bütçe Araştırması’nın 2012 yılında elde edilen sonuçlarına göre; Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı % 25,8 oranıyla konut ve kira harcamaları alırken, harcamaların % 19,6’sı gıda ve alkolsüz içeceklerden oluştu. Türkiye genelinde yapılan harcamalar içinde sağlık harcamalarına % 1,8 ve eğitim hizmetleri harcamalarına ise % 2,3 oranında pay ayrıldı.

Türkiye’de hanehalkı başına aylık ortalama tüketim harcaması 2 366 TL oldu

Hanehalkı başına aylık ortalama tüketim harcaması değeri 2011 yılında 2 120 TL iken 2012 yılında 2 366 TL olarak tahmin edildi. 2012 yılında kentsel yerlerde 2 642 TL olan hanehalkı başına aylık ortalama harcama değeri, kırsal yerlerde 1 741 TL olarak hesaplandı.

Gıda ve alkolsüz içeceklerin payı azalırken konut ve kira harcamalarına ayrılan pay ile ulaştırmanın payı değişmedi

Araştırmanın 2011 ve 2012 yılı sonuçları karşılaştırıldığında; 2011 yılında % 20,7 olan gıda harcaması payının 2012’de % 19,6 olarak gerçekleştiği, alkollü içecek, sigara ve tütün harcaması payının % 4,1’den % 4,2’ye, giyim ve ayakkabı harcamalarının % 5,2’den % 5,4’e, ev eşyası harcaması payının % 6,4’den % 6,7’ye, kültür ve eğlence harcamaları payının % 2,7’den % 3,2’ye, eğitim hizmetleri harcamalarının % 2’den % 2,3’e, otel, lokanta ve pastane harcamalarının % 5,7’den % 5,8’e yükseldiği; sağlık harcaması payının % 1,9’dan % 1,8’e, haberleşme harcaması payının % 4’den % 3,9’a ve çeşitli mal ve hizmet harcamaları payının ise % 4,3’den % 4,2’ye düştüğü; konut ve kira harcamaları payı (% 25,8) ile ulaştırma harcamaları payının (% 17,2) ise değişmediği gözlendi.

Harcama türlerine göre hanehalkı tüketim harcamalarının dağılımı, Türkiye

Düşük gelirli hanehalkları, yüksek gelirli hanehalklarına göre gıdaya iki kat daha fazla pay ayırdı

Gelire göre sıralı % 20’lik gruplar itibariyle tüketim harcamalarının dağılımına bakıldığında; birinci % 20’lik grupta (en düşük gelir grubu) yer alan hanehalklarının gıda harcamasına ayırdıkları pay % 29 iken, beşinci % 20’lik gruptaki (en yüksek gelir grubu) hanehalklarının gıda harcamalarına ayırdığı payın % 14,4 olduğu görüldü. Eğitim hizmetleri harcamalarının oranı ise birinci % 20’lik grup için % 0,6 seviyesindeyken beşinci % 20’lik grup için % 4,1 oldu.

Toplam gıda ve alkolsüz içecekler harcamasının % 12,9’u gelire göre sıralı birinci % 20’lik grupta yer alan hanehalkları, % 27,7’si ise beşinci % 20’lik grupta yer alan hanehalkları tarafından yapıldı. Konuta yapılan harcamaların % 11,3’ü birinci % 20’lik grupta yer alan hanehalklarına ait iken % 31,8’i beşinci % 20’lik gruptaki hanelerde oluştu. Toplam eğitim hizmetleri harcamalarında ise birinci % 20’lik grubun payı % 2,3 iken beşinci % 20’lik grubun payı % 66,8 oldu. Ulaştırma için yapılan harcamaların sadece % 4,6’sı birinci % 20’lik grupta yer alan hanehalklarına ait iken % 48’i beşinci % 20’lik grup tarafından yapıldı.

Harcama türlerine göre aylık ortalama tüketim harcamasının dağılımı, Türkiye

Hanehalkının temel gelir kaynağına göre harcama kalıplarının da değiştiği görüldü

Temel gelir kaynağı maaş, ücret, yevmiye geliri olan hanehalkları gıda harcamalarına %17,9 oranında pay ayırırken, temel gelir kaynağı emeklilik geliri olan hanehalklarının harcamalarının % 24,4’ü gıda harcamalarından oluştu. Konutla ilgili harcamalara ayrılan payın en yüksek olduğu hanehalkları % 35 oranı ile temel gelir kaynağı diğer karşılıksız transfer geliri olan haneler iken %23,3 oranı ile en düşük payı ayıran hanelerin ise temel gelir kaynağı müteşebbis geliri olan hanehalkları olduğu görüldü. Temel gelir kaynağı emeklilik geliri olan haneler eğitime %1 oranında pay ayırırken temel gelir kaynağı gayrimenkul ve menkul kıymet geliri olan hanelerin eğitim harcamaları oranı %6,4 oldu.

Sonsuzluğun Anahtarı: Kanaat

Rana Çolak

Başarının ve mutluluğun en büyük anahtarı kanaat ise, en dehşetli kilidi hırstır. Kanaat, çılgınca istemek ve çalışmak; ama, ulaşılan her sonuca razı olmaktır.1 Hırs da çılgınca istemek ve çalışmak; ama, hiçbir sonuçtan razı olmamaktır. Bu şaşırtıcı farkı kavrayamamak yüzünden hırsa kapılarak dünyayı başımıza cehennem yapıyoruz.

Tarlanıza pirinç ektiniz, size düşen ne varsa, elinizden gelen herşeyi yaptınız. Sıra hasada geldiğinde, herhangi bir nedenle verim düşük oldu. Tek bir pirinç tanesi dahi elde etseniz, memnuniyetiniz yoksa, hırsınız vardır. Bir yarışa girdiniz ve birinci gelemediniz. Kaybetmek yüzünden esefleniyor, öfkeyle veya hüzünle doluyorsanız, orada hırs vardır.

Kendimizi kusursuz sanmayalım: Herkes hırs gösterir, ama hırsın şiddet dereceleri farklıdır. Az hırs az zarar verir; hırs şiddetlenirse insanı intihara veya cinayete kadar sürükleyebilir.

Diğer yandan herkes kanaat gösterir; ama, kuşlar veya bebekler kadar kanaatkâr olmayı bilseydik, tüm dünya hizmetimizi görmek için ayaklarımızın altına serilir veya başımızın üzerine titrerdi.

Bizim hedefimiz, felâketlerin nedeni olan hırsı en düşük, kanaati…

View original post 992 kelime daha

E-DEVLET´TEN SABIKA KAYDI

“Sabıka kaydı”, e-Devlet kapısından alınmaya başladı Türksat AŞ ile Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, bugünden itibaren sabıka kaydına ilişkin Adli Sicil Belgeleri, e-Devlet Kapısı’ndan alınabilecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı Türksat AŞ ile Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, vatandaşlar, sabıka kaydına ilişkin “Adli Sicil Belgelerini”  e-Devlet Kapısı’ndan alabilecek.

Türksat’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, “www.turkiye.gov.tr” adresli e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak adli sicil kayıt belgelerinde bir barkod numarası da bulunuyor. Vatandaşların e-Devlet kapısından alacakları belgenin ne için kullanılacağı bilgisini, dikkatlice tanımlamaları gerekiyor.

e-Devlet Kapısı kullanıcıları, çıktı alarak bu belgeyi ilgili kurumlarla paylaşabilecek. Paylaşım yapılan kurum yetkilileri, e-Devlet üzerinden giriş yaparak, belge üzerindeki barkod numarası ve belge sahibinin T.C. kimlik numarası ile belgenin orijinalini görüntüleyerek doğrulayabilecek. Böylece sahteciliğin de önüne geçilmiş olacak.

Türkiye’de günde ortalama 45 bin kişinin bireysel adli sicil kayıt başvurusu yapıldığı bildirilen açıklamada, adli sicil belgelerinin e-Devlet üzerinden verilmesiyle, vatandaşların büyük bir zaman kaybından kurtulmuş olacağının altı çizildi.

E-Devlet üzerinden belgeyi alabilmek için “e-Devlet Kapısının kayıtlı kullanıcısı” olmak gerektiği kaydedilen açıklamada, yaklaşık 15 milyon kayıtlı e-Devlet kapısı kullanıcısı arasında bulunmayanların, en yakın PTT merkezlerine giderek şifrelerini alıp kayıtlı kullanıcı olabilecekleri ifade edildi. Açıklamada, e-Devlet Kapısı’nın aynı zamanda elektronik imza veya mobil elektronik imza ile de kullanılabildiği hatırlatıldı.

EN ÇOK ŞİKÂYET CEP TELEFONUNDAN

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na son 10 aylık dönemde 46 bin 352 şikâyet gelirken, bunların yaklaşık yarısının cep telefonu hizmetleriyle ilgili olması dikkati çekti.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Raporundan yapılan derlemeye göre, 1 Ağustos 2012-15 Mayıs 2013 tarihleri arasında kuruma 46 bin 352 şikâyet yapıldı. Bu şikâyetlerin 42 bin 87’si cevaplanırken, bin 791’si işleme konuldu, 2 bin 60’ı ise reddedildi.
Şikâyetlerin sektör bazında dağılımına bakıldığında, en fazla şikâyetin yüzde 49,83’le cep telefonu hizmetleriyle ilgili olduğu görüldü. Şikâyetlerin yüzde 32,50’si internet, yüzde 11,25’i uydu platform, yüzde 5,83’ü sabit telefon, yüzde 1’i ise Kablo TV hizmetleriyle ilgili gerçekleşti.
Vatandaşlar en çok faturalardan şikâyetçi oldu. Tüketici şikâyetlerinin konusuna göre dağılımında en fazla şikâyet konusunun başında yüzde 44,58 ile uydu platformda fesih/geçici durdurma yer aldı. Konusuna göre şikâyetlerde yüzde 37’lik oranla cep telefonu faturaları, yüzde 21,29 ile Kablo TV faturaları, yüzde 20 ile internet faturaları ve yüzde 19,49 ile de sabit telefon faturaları şikâyet edildi.

İnternetteki bu tuzağa dikkat!

Son Dakika haberleri, Tnthaber, Haber sitesi

İnternetten otomobil satın almak için siteleri ziyaret eden tüketicilere uyarı geldi..
Tüketici Yararına Araştırma Derneği (TÜYADER), otomobil satış sitelerine verilen ilanların birçoğunun gerçek dışı olduğunu belirterek bazı tüketicilerin de kandırıldığını… – http://www.tnthaber.net/internetteki-bu-tuzaga-dikkat/

View original post

Vatandaş sigortasını sorgulayabilecek

Son Dakika haberleri, Tnthaber, Haber sitesi

Elektronik ortamda bulunan sigorta kayıtlarının vatandaşların sorgulamasına açılacağı bildirildi.
TSB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) ile TURKSAT arasında… – http://www.tnthaber.net/vatandas-sigortasini-sorgulayabilecek/

View original post

TÜKETİYORUZ HERŞEYİ !

BEYAZ YILDIZ

Yeni bir ürün piyasaya çıktımı ulaşmak zor olur , alındığında ise yıllarca kullanılırdı.aile-radyo-basinda

Herşey çok kıymetliydi çoook…

Gün geçtikçe daha fazla üretim olmaya  başladı , ürünler çeşitlendi , alım gücü arttı.Bizde herşeyi almaya başladık.Yenisi çıktıkça eskisini attık  bir kenara.

karikatur-internet-bulus

Eskiden bir olay olduğu zaman  bu haftalarca hatta aylarca konuşulurdu.Şimdi ise bir olay oluyor , üzerinden bir saat bile geçmeden unutuluyor.Başka birşey konuşuluyor.Neden ?

image002

Teknolojinin gelişimi ile artık bilgiye çokçabuk  ulaşılabilmasi , bir olayın internet sayesinde ”dünyanın neresinde olursa olsun” aynı anda herkez tarafından öğrenilmesi anında kritik yapıp bitirmeye yöneldi.Olana bitene yetişmemiz lazım…o yüzden çabuk tüketmeliyiz.

fft20_mf554852Daha çok veriye ulaşmamız  daha hızlı yaşamamıza neden oluyor. Hep birşeylere,bir yerlere yetişmek için telaş içinde ordan oraya savruluyoruz.Anlık iletişim , olaylarında anlık yaşanmasına neden oldu.Önceden çevremizde yüz , yüzelli kişiyi tanırken , şimdi dünyayı tanır hale geldik.Birçok arkadaşımız var.Ama onlarıda tüketiyoruz.Nasıl olsa sanal ortam , arkadaşlıktan çıkardık mı bitti.Alt kattaki veya yandaki komşumuzu tanımıyoruz ama…

View original post 72 kelime daha

Giysiler için pratik bilgiler

Son Dakika haberleri, Tnthaber, Haber sitesi

Tüylenen kazaklar, parlayan kumaşlar…

Kazaklarınızın Tüylenmesini Önleyin
Yeni aldığınız kazakların tüylenmemesi için bir naylon torbaya koyarak 24 saat buzdolabının buzluğunda bekletin. Tüylenmesi önlenir.
Kadife Giysiler
Kirlenmiş koyu renk kadife elbise ve… – http://www.tnthaber.net/giysiler-icin-pratik-bilgiler/

View original post

Kart aidatında çözüm bulundu

Son Dakika haberleri, Tnthaber, Haber sitesi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Kredi kartı aidatı sorununa beklenen çözümü açıkladı.
Gümrük ve TicaretBakanı Hayati Yazıcı, “Bütün bankalar kredi kartlarıyla tüketicilere hitap ederken sadece alışveriş için tüketicinin kullanabileceği ücretsiz bir… – http://www.tnthaber.net/kart-aidatinda-cozum-bulundu/

View original post

Abone olmayan da hat sorgulayacak

Son Dakika haberleri, Tnthaber, Haber sitesi

Herhangi bir GSM operatörü abonesi olmayanlar da e-devlet üzerinden hat sorgulayacak
Binali Yıldırım, İnternet Üzerinden Hat Sorgulama Hizmeti’nin kapsamını genişletmek için çalışma başlattıkları belirterek, yeni uygulama ile cep telefonu abonesi olmayan vatandaşlar da… – http://www.tnthaber.net/abone-olmayan-da-hat-sorgulayacak/

View original post