Category Archives: Ulaşım

Kolay taşınmanın püf noktaları

tumkadinlar

Evden eve taşınmak… Belki de bir aile için en eziyetli şeylerden biri, özellikle evin hanımı için. Genelde evi toplayan taraf kadın olduğu için tüm eşyaları düzenlemek de onlara kalıyor, tabi özel bir servis tutmadıysanız bu taşınma için. Biz sizlere kolay taşınmanın püf noktaları listemizi… – http://goo.gl/DnEQfW

View original post

BELEDİYELERE 5 MİLYON BİSİKLET YOLU DESTEĞİ VERİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar güzel karne getiren öğrencilerin velilerine seslenerek “Eğer çocuğunuza karne hediyesi almak istiyorsanız en güzel hediye bisiklet olur” tavsiyesinde bulundu. Bakan Bayraktar “Çevreye duyarlı ve çevreyi kirletmeden yaşayacak bilinçli bir nesil yetiştirmek istiyorsak çevreci bir araç olan bisiklet kullanımını küçük yaştan itibaren kazandırmalıyız” dedi.
Bakanlık olarak belediyelerden gelen bisiklet yolu projelerine karşılıksız destek verdiklerini belirten Bakan Bayraktar “81 İlde Bisiklet Yolu Projesi” çerçevesinde 81 ilden gelen 110 proje içerisinden, 30 belediyeye 5 milyon lira gönderileceğini söyledi. Bakanlık olarak hava kalitesinin artırılması, gürültünün azaltılması, trafiğin önlenmesi ve düşük karbon salınımı için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Bakan Bayraktar “Bisiklet yollarını başta trafiğin yoğun olduğu yerlere ve tüm ilçe belediyelerine kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.
“Projelere her türlü desteği veriyoruz”
Ulaşım odaklı, güvenli bisiklet yollarının yapılması için hazırlanan uygun projelere her türlü desteği verdiklerini dile getiren Bakan Bayraktar ”Bakanlık olarak, gelen projeleri değerlendiriyoruz ve uygun bulunanlara katkı sunuyoruz. Kriterlere uymayan projelere Bakanlıktaki uzmanlarımız aracılığıyla danışmanlık hizmetleri veriyoruz ve projelerin hazırlanarak onaylanmasını, hibelerin yapılmasını ve projelerin hayata geçirilmesini takip ediyoruz. Özellikle trafiğin yoğun olduğu yerlerle ilgili yapılan bisiklet yolu planlamalarını öncelikli olarak değerlendiriyoruz. Bisiklet sıfır karbon salınımıyla dünyanın geleceğine dokunan bir araç. Bisiklet dünyamızı, sağlığımızı, çevremizi ve kesemizi koruyor” dedi.

4. Köprüye Hayır!

Boğaziçi Köprüsü

Uçacaksanız, fosil yakıt kullanmadan uçun

ekogazete

Geçtiğimiz hafta, ekoloji ve havacılık tarihi açısından çok önemli bir ilk yaşandı.  ‘Solar Impulse’ adlı, tamamen güneş enerjisi ile çalışan bir uçak, günün ilk ışıklarıyla San Fransisco’dan yola çıktı ve 18 saat sonra Arizona’nın Phoenix kentine indi.  Solar Impulse hiç yakıt kullanmayan bir uçak.  Karbon salımı sıfır.  Ve gündüz depoladığı enerji ile geceleri de uçabiliyor.

Projenin mimarları İsviçreli.  Son yıllarda önemli ilklere imza atan pilot Bertrand Piccard ve iş adamı Andre Borschberg.  Piccard’ın ismi size yabancı gelmeyebilir.  Dünyanın etrafında sıcak hava balonuyla dolaşan ilk insan.  Aynı biçimde, Solar Impulse, Amerika kıtasını, bir uçtan bir uca geçen ilk yakıtsız uçak olmayı amaçlıyor.  San Fransisco – Phoenix ayağından sonra sırada Dallas, St Louis, Washington DC ve New York var.

Eğer sorunsuz New York’a varırlarsa, Piccard ve Borschberg’in ikinci hedefi 2015’te dünyanın etrafında dolaşmak.  Gece ve günduz uçuşlarında en uzun süreleri 26 saat olmuş.  Gündüz, kanatlarındaki 11.628 güneş panelinin verdiği enerjiyle uçuyor…

View original post 106 kelime daha

LPG’li Araçlar “Hız Kesmedi”

Son Dakika haberleri, Tnthaber, Haber sitesi

Binek araçların yaklaşık yüzde 18′inde otogaz kullanıldığı tahmin edilen Türkiye’de, geçen yıl 2 milyon 694 bin 857 tonluk otogaz tüketimi gerçekleştirildi.
AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 2012… – http://www.tnthaber.net/lpgli-araclar-hiz-kesmedi/

View original post

3 milyon sigortasız araca ceza geliyor

Son Dakika haberleri, Tnthaber, Haber sitesi

10 milyondan fazla aracın her yıl yenilediği Zorunlu Trafik Sigortası için emniyet devreye girdi.
Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi’nden (TRAMER) Hazine’ye gönderilen sigortalı araç bilgileriEmniyet Genel Müdürlüğü’ne kısa süre önce iletildi. Hangi ilde trafik… – http://www.tnthaber.net/3-milyon-sigortasiz-araca-ceza-geliyor/

View original post

‘Araba, uçak, yat’tan sonra makam treni

Son Dakika haberleri, Tnthaber, Haber sitesi

TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman açıkladı.Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın serbestleşip özel sektörün kullanımına açılmasının ardından, isteyen herkes makam treni satın alabilecek.

Haberin tam metni için » http://www.sabah.com.tr
Türkiye Cumhuriyeti… – http://www.tnthaber.net/araba-ucak-yattan-sonra-makam-treni/

View original post

Canbaza(*) Bakarken: Nükleer Santral ve Hava Meydanı

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

1 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28634
KANUN

Kanun No. 6461 Kabul Tarihi: 24/4/2013
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı;
a) Demiryoluyla yolcu ve yük taşımacılığının hizmet kalitesi açısından en uygun, etkin ve olabilecek en düşük fiyatla sunulmasını,
b) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün demiryolu altyapı işletmecisi olarak yapılandırılmasını,
c) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi adıyla demiryolu tren işletmecisi olarak bir şirket kurulmasını,
ç) (b) ve (c) bentlerinde belirtilen demiryolu altyapı işletmecisi ve demiryolu tren işletmecisinin hukuki ve mali yapıları, faaliyetleri ve personeline ilişkin hükümler ile ilgili diğer hususların düzenlenmesini,
d) Kamu tüzel kişileri ile ticaret siciline kayıtlı şirketlerin demiryolu altyapısı inşa etmesini ve bu altyapının kullanılmasını,
e) Kamu tüzel kişileri ile ticaret siciline kayıtlı şirketlerin demiryolu altyapı işletmeciliği ve demiryolu tren işletmeciliği yapabilmesini,
sağlamaktır.
(2) Bu Kanun, ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde faaliyette bulunan demiryolu altyapı işletmecileri ve demiryolu tren işletmecilerini kapsar.
Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,
b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
c) Demiryolu altyapısı: Demiryolunu oluşturan zemin, balast, travers ve ray ile elektrifikasyon, sinyalizasyon ve haberleşme tesisleriyle bunların tamamlayıcısı her türlü sanat yapısı, tesis, gar ve istasyonları, lojistik ve yük merkezleri ve bunların eklentileri ile iltisak hatlarını,
ç) Demiryolu altyapı işletmecisi: Tasarrufundaki demiryolu altyapısını güvenli bir şekilde işletmek ve demiryolu tren işletmecilerinin hizmetine sunmak hususunda Bakanlıkça yetkilendirilmiş kamu tüzel kişilerini ve şirketleri,
d) Demiryolu tren işletmecisi: Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yük ve/veya yolcu taşımacılığı yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş kamu tüzel kişilerini ve şirketleri,
e) Kamu hizmeti yükümlülüğü: Belirli bir hat üzerinde herhangi bir demiryolu tren işletmecisinin ticari şartlarda veremediği bir demiryolu yolcu taşımacılığı hizmetinin verilmesini sağlamak amacıyla ve bir sözleşmeye dayalı olarak Bakanlığın görevlendirmesi üzerine yerine getirilen demiryolu yolcu taşımacılığı hizmet yükümlülüğünü,
f) Şirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tutulan ticaret siciline kayıtlı şirketi,
g) TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,
ğ) TCDD Taşımacılık A.Ş.: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketini,
h) Ulusal demiryolu altyapı ağı: Türkiye sınırları içerisinde bulunan il ve ilçe merkezleri ve diğer yerleşim yerleri ile limanlar, hava meydanları, organize sanayi bölgeleri, lojistik ve yük merkezlerini birbirine bağlayan, kamuya veya şirketlere ait bütünleşik demiryolu altyapısı ağını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye İlişkin Hükümler
TCDD’nin demiryolu altyapı işletmecisi olarak belirlenmesi ve görevleri
MADDE 3 – (1) TCDD, ulusal demiryolu altyapı ağı içinde yer alan ve Devletin tasarrufundaki demiryolu altyapısının kendisine devredilen kısmı üzerinde demiryolu altyapı işletmecisi olarak görev yapar.
(2) TCDD’nin diğer görevleri şunlardır:
a) Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerindeki demiryolu trafiğini tekel olarak yönetmek
b) Tasarrufunda olan demiryolu altyapısı üzerinde verdiği trafik yönetimi ücretlerini, bütün tren işletmecileri için eşit şartlar içeren ve ayrımcılık oluşturmayan bir şekilde belirlemek, ilgili demiryolu tren işletmecilerine tahakkuk ettirmek ve tahsil etmek
c) Tasarrufunda olmayan ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde verdiği trafik yönetimi ücretlerini, bütün demiryolu altyapı işletmecileri için eşit şartlar içeren ve ayrımcılık oluşturmayan bir şekilde belirlemek, ilgili demiryolu altyapı işletmecisine tahakkuk ettirmek ve tahsil etmek
ç) Tasarrufunda olan demiryolu altyapısının demiryolu trafiğiyle ilgili olmayan alanlarını işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek
d) Tasarrufunda olan demiryolu altyapısını iyileştirmek, yenilemek, genişletmek, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak
e) Yüksek hızlı ve hızlı tren taşımacılığı için demiryolu altyapısı yapmak veya yaptırmak
f) Haberleşme tesisleri ve ağı kurmak, kurdurmak, geliştirmek, işletmek veya işlettirmek
g) Ana Statüsü ile verilen diğer görevleri yapmak
TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin hukuki statüsü
MADDE 4 – (1) TCDD, bu Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabidir.
(2) TCDD Taşımacılık A.Ş., 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabidir.
TCDD yatırımlarının finansmanı
MADDE 5 – (1) TCDD’nin;
a) Yüksek hızlı ve hızlı tren taşımacılığı için yaptığı demiryolu altyapı yatırımları,
b) Tasarrufundaki hatların çift veya çoklu hat hâline getirilmesi ve iltisak hatları yapımı ile bunların elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon tesisleriyle donatılması yatırımları,
c) Tasarrufundaki demiryolu altyapısının yenilenmesine ve iyileştirilmesine ilişkin yatırımları,
yılı yatırım programı ile ilişkilendirilir ve Bakanlık bütçesinde söz konusu yatırımların finansmanını karşılamak amacıyla gerekli ödenek öngörülür.
(2) İltisak hattı yapımı talep edilmesi hâlinde; yapılacak iltisak hattının gerektirdiği taşınmazlar, kamulaştırma bedeli talep edenden tahsil edilerek TCDD tarafından kamulaştırılır ve kırk dokuz yılı geçmemek üzere talep edenin lehine bedelsiz olarak irtifak hakkı tesis edilir. Kullanım süresinin sonunda söz konusu taşınmazlar üzerinde inşa edilmiş bütün varlıklar başka bir işleme gerek kalmaksızın TCDD’nin mülkiyetine geçmiş sayılır. Bu varlıklar için TCDD tarafından herhangi bir bedel veya tazminat ödenmez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kamu Tüzel Kişileri ve Şirketlerin Yetkilendirilmesi ve Taşınmazlar
Kamu tüzel kişileri ve şirketlerin yetkilendirilmesi
MADDE 6 – (1) Kamu tüzel kişileri ve şirketler;
a) Kendilerine ait demiryolu altyapısı inşa etmek,
b) Kendilerine ve/veya başka şirketlere ait demiryolu altyapısı üzerinde demiryolu altyapı işletmecisi olmak,
c) Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde demiryolu tren işletmecisi olmak,
üzere Bakanlıkça yetkilendirilebilirler.
(2) Kamu tüzel kişileri ve şirketler, kendilerine ait veya tasarruflarındaki demiryolu altyapısının kullanım ücretlerini bütün tren işletmecileri için eşit şartlar içeren ve ayrımcılık oluşturmayan bir şekilde belirler ve uygular.
(3) Şirketlerin, demiryolu altyapısı inşa etmek istemeleri hâlinde; yapacakları demiryolu altyapısının gerektirdiği taşınmazlar, kamulaştırma bedeli ilgili şirketten tahsil edilerek Bakanlık tarafından kamulaştırılır ve belirtilen amaçla ilgili şirket lehine kırk dokuz yılı geçmemek üzere bedelsiz olarak irtifak hakkı tesis edilir. Kullanım süresinin sonunda söz konusu taşınmazlar üzerinde inşa edilmiş bütün varlıklar başka bir işleme gerek kalmaksızın Hazinenin mülkiyetine geçmiş sayılır. Bu varlıklar için Hazine tarafından herhangi bir bedel veya tazminat ödenmez.
(4) Demiryolu tren işletmecilerinin yük, yolcu ve kamu hizmeti yükümlülüğünden kaynaklanan gelir ve gider hesapları ile muhasebeleri ayrı ayrı tutulur.
(5) Bu madde kapsamındaki yetkilendirmelere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
Taşınmazlara ilişkin hükümler
MADDE 7 – (1) Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan ve TCDD’ye tahsis edilen veya kullanımına bırakılan ya da TCDD tarafından fiilen kullanılan taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca uygun görülen ve devrinde hukuki ve fiili engel bulunmayanlar, üzerindeki yapı ve tesisler ile birlikte, TCDD’nin görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca emlak vergisine esas metrekare birim değeri üzerinden ödenmemiş sermayesine mahsuben TCDD’ye devredilir.
(2) Özel mevzuat hükümlerine göre tescili mümkün olmayanlar ile ormanlar hariç olmak üzere; Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan TCDD’nin görev ve faaliyetlerinde kullanılmakta olup Maliye Bakanlığınca uygun görülen ve devrinde hukuki ve fiili engel bulunmayanlar, TCDD’nin talebi üzerine, Maliye Bakanlığınca Hazine adına tescil edildikten sonra üzerindeki yapı ve tesisler ile birlikte, TCDD’nin görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere, emlak vergisine esas metrekare birim değeri üzerinden ödenmemiş sermayesine mahsuben TCDD’ye devredilir.
(3) Özel mevzuatı gereğince Hazine adına tapuya tescili mümkün olmayan ancak TCDD’nin görev ve faaliyetlerinde kullanılması zorunlu olan ve Maliye Bakanlığınca uygun görülen ve tahsisinde hukuki ve fiili engel bulunmayan Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar, üzerindeki yapı ve tesisler ile birlikte, TCDD’nin görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca TCDD’ye tahsis edilir.
(4) Bu madde kapsamındaki taşınmazlardan, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli olanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde olup TCDD ile ortak kullanılan taşınmazlar bu madde kapsamı dışındadır.
(5) Tevhit ve ifraz işlemleri tamamlanan bu madde kapsamındaki taşınmazların TCDD adına devir işlemleri, ilgili kadastro ve tapu müdürlüklerince başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde sonuçlandırılır.
(6) Bu madde kapsamındaki taşınmazlardan 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında kalanların tescil, devir ve tahsis işlemleri anılan kanunlar ile bu madde hükümlerine göre yapılır.
(7) Bu madde kapsamındaki tescil, ifraz ve tevhit işlemleri ile ilgili düzenlenecek her türlü kâğıtlar damga vergisinden ve yapılacak işlemler harçlardan müstesnadır.
(8) Bu madde gereğince tapuda TCDD adına tescil ve tahsis edilecek taşınmazların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kullanımları nedeniyle, TCDD adına tahakkuk ettirilmiş ecrimisil bedellerinden henüz tahsil edilmemiş olanlar, hangi safhada olursa olsun terkin edilir. Tahsil edilmiş ecrimisil bedelleri iade edilmez.
(9) Bu madde kapsamındaki taşınmazlardan TCDD tarafından üçüncü kişilere kiraya verilenler hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar kullanımları nedeniyle, kiracılar adına tahakkuk ettirilmiş ecrimisil bedellerinden henüz tahsil edilmemiş olanlar ise kira bedellerinin TCDD tarafından tahsil edilmiş olması kaydıyla, hangi safhada olursa olsun terkin edilir. Tahsil edilmiş ecrimisil bedelleri iade edilmez.
(10) İmar planı veya değişikliklerinde, demiryolu altyapısına komşu parsellerde demiryolu emniyetini sağlamak üzere Bakanlık tarafından belirlenen inşaat yaklaşma mesafesine uyulur. Belirlenen mesafeye uygun olmayan yapılar Bakanlığın talebi üzerine ilgili kurumlar tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yıkılır veya yıktırılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Kamu hizmeti yükümlülüğü
MADDE 8 – (1) Kamu hizmeti yükümlülükleri, Bakanlık ile demiryolu tren işletmecileri arasında yapılan bir sözleşmeye dayanılarak yerine getirilir. Bu sözleşmelerde; sözleşmenin süresi, taşımacılık yapılacak hat boyu, yapılacak tren sefer sayıları, uygulanacak yolcu taşımacılığı bilet ücretleri ve ödeme usulleri açıkça belirtilir. Sözleşmelere ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
(2) Kamu hizmeti yükümlülükleri için ihtiyaç duyulan ödenek Bakanlık bütçesine konulur.
(3) Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında desteklenecek demiryolu yolcu taşıma hatları ile kamu hizmeti yükümlüsü tren işletmecisinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.
Demiryolu ve karayolu kesişmeleri
MADDE 9 – (1) Demiryolunun karayolu, köy yolu ve benzeri yol ile gerçekleşen kesişmelerinde demiryolu ana yol sayılır ve demiryolu araçlarının geçiş üstünlüğü vardır.
(2) Bu kesişmelerde, yapılan yeni yolun bağlı olduğu kurum veya kuruluş alt veya üst geçit yapmak ve diğer emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.
(3) Demiryolu trafik düzeninin gerektirdiği hâllerde hemzemin geçitler ile görüşe engel teşkil eden tesisler ilgili mevzuat çerçevesinde kaldırılır veya kaldırtılır.
Değiştirilen hükümler ve atıflar
MADDE 10 – (1) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listede yer alan “A- İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ (İDT)” bölümüne aşağıdaki ibare eklenmiş, “B- KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI (KİK)” bölümünün “İlgili Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığı” altında yer alan “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)”, “1. Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ)”, “2. Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ)”, “3. Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ)” ibareleri listeden çıkarılmıştır.
“İlgili Bakanlık: ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Teşekkül Müesseseler Bağlı Ortaklıklar
Türkiye Cumhuriyeti Devlet 1. Türkiye Vagon Sanayii A.Ş.
Demiryolları İşletmesi Genel (TÜVASAŞ)
Müdürlüğü (TCDD) 2. Türkiye Lokomotif ve Motor
Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ)
3. Türkiye Demiryolu Makinaları
Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ)
4. Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryolları Taşımacılık Anonim
Şirketi (TCDD Taşımacılık A.Ş.)”
(2) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketinde kullanılmak üzere, ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü bölümünden sonra gelmek üzere eklenmiştir.
(3) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (s) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“s) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketinin, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi ve Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketinden yapacağı mal veya hizmet alımları,”
(4) Diğer mevzuatta TCDD’ye yapılan atıflardan TCDD Taşımacılık A.Ş.’yi ilgilendirenler TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye yapılmış sayılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Devir hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) TCDD Taşımacılık A.Ş. ticaret siciline kayıtla tüzel kişilik kazanır.
(2) TCDD Taşımacılık A.Ş. tüzel kişilik kazandıktan sonraki bir yıl içinde:
a) TCDD’nin ilgili hizmet birimlerinden TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye devredilecek personel ile cer, yük ve yolcu taşımalarıyla ilgili hizmetlerinde kullanılan çeken ve çekilen araçlar ve bunlarla ilgili her türlü diğer araç, gereç ve cihazlar TCDD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Personel kadro ve pozisyonlarıyla, araç, gereç ve cihazlar ise hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle birlikte başka bir işleme gerek kalmaksızın TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye devredilmiş sayılır.
b) (a) bendi kapsamında devredilen personel ile araç, gereç ve cihazlarla ilgili TCDD’ce taraf olunan işlem ve sözleşmelerde TCDD Taşımacılık A.Ş. taraf olur. Bu hususlara ilişkin olarak TCDD leh ve aleyhine açılmış olan davalar ile başlatılmış olan takiplerde TCDD Taşımacılık A.Ş. kendiliğinden taraf sıfatını kazanır. Söz konusu hususlarla ilgili olarak bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce TCDD tarafından yapılmış iş ve işlemler sebebiyle açılacak davalar TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye yöneltilir.
c) Devredilen varlıklar, defter değeri üzerinden TCDD’nin bilançosunda, TCDD Taşımacılık A.Ş. bağlı ortaklık ödenmiş sermayesi olarak kaydedilir. TCDD Taşımacılık A.Ş. bilançosunda ise TCDD’nin payı ayni ödenmiş sermaye olarak kaydedilmiş sayılır.
ç) TCDD’nin taşınmazlarından ilgili olanlar TCDD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye bedelsiz olarak on yıl süreyle tahsis edilir.
(3) Devir ve tahsis işlemleriyle ilgili olarak TCDD ile TCDD Taşımacılık A.Ş. arasında protokoller yapılabilir.
(4) Devir ve tahsis işlemleri konusunda ortaya çıkabilecek ihtilafları gidermeye Bakanlık yetkilidir.
(5) TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. arasındaki devir ve tahsise yönelik düzenlenecek her türlü kâğıtlar damga vergisinden ve yapılacak işlemler harçlardan müstesnadır.
(6) TCDD ile TCDD Taşımacılık A.Ş. arasındaki devir işlemleri tamamlanıncaya kadar, TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye verilen görevlerin TCDD tarafından yürütülmesine devam olunur.
Borçlar
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) TCDD’nin bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla Hazineye olan ikraz, tahvil ve yurt dışı kredilerden doğan, her türlü faiz ve gecikme zamları dâhil borçlarını TCDD’nin ödenmemiş sermayesine mahsup etmeye, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir.
TCDD’nin desteklenmesi
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beşinci yılın yıl sonuyla sınırlı olarak TCDD’nin;
a) 5 inci maddede belirtilenlerin dışında kalan yatırımlarının finansmanı,
b) Bakım ve onarım bütçesinde yer alan finansman açıkları,
c) TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye yapılan sermaye transferi nedeniyle doğan açıkları,
sermayesine mahsuben Hazine Müsteşarlığı tarafından karşılanır.
(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce TCDD tarafından gerçekleştirilmek üzere kamu yatırım programına alınmış yatırımlar TCDD tarafından tamamlanır.
(3) TCDD yatırım programında yer alan çeken ve çekilen araçlar temin edildikten sonraki üç ay içinde geçici 1 inci madde hükümleri çerçevesinde TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye devredilir.
TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin desteklenmesi
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beşinci yılın yıl sonuyla sınırlı olarak TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin;
a) Yatırım programlarında yer alan yatırımlarının finansmanı,
b) İşletme bütçesinde yer alan finansman açıkları,
c) Fiili finansman açığı ile işletme bütçesinde öngörülen arasındaki fark,
sermayesine mahsuben TCDD tarafından karşılanır.
(2) Kamu hizmeti yükümlülüğü, beş yıl süreyle TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından yerine getirilir.
Emeklilik
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) TCDD’de ve bağlı ortaklıkları TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ’ta istihdam edilen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvele tabi personelden emekli aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde emeklilik başvurusunda bulunanların emekli ikramiyeleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla;
a) Yaş haddinden emekliliğine bir yıldan daha az süre kalanlar hariç olmak üzere, yaş haddinden emekliliğine en fazla üç yıl kalanlar için yüzde 25,
b) Yaş haddinden emekliliğine üç yıldan fazla beş yıldan az kalanlar için yüzde 30,
c) Yaş haddinden emekliliğine beş yıl ve daha fazla kalanlar için yüzde 40,
fazlasıyla ödenir.
(2) Emekli aylığı bağlanması şartlarını 2013 yılı sonuna kadar haiz olacaklara, bu hakkı kazandıkları tarihten itibaren bir ay içinde emeklilik başvurusunda bulunmaları hâlinde emekli ikramiyeleri yüzde 40 fazlasıyla ödenir.
(3) Bu madde uyarınca yapılan emeklilik başvurularında emeklilik tarihi olarak daha sonraki bir tarih gösterilemez, başvurular herhangi bir kayda bağlanamaz ve geri alınamaz. Bu kapsamda emekli olan personel, emekli oldukları tarihten itibaren beş yıl içinde TCDD’de ve bağlı ortaklıkları TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ ve TCDD Taşımacılık A.Ş.’de istihdam edilemez.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
30/4/2013

LİSTE
KURUM ADI : TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI
TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ
TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SERBEST TUTULAN
KADRO KADRO
UNVANI SINIFI ADEDİ ADEDİ TOPLAM
1. DERECE
GENEL MÜDÜR GİH 1 1
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GİH 3 3
TEFTİŞ KURULU BAŞKANI GİH 1 1
I. HUKUK MÜŞAVİRİ GİH 1 1
DAİRE BAŞKANI GİH 8 8
BASIN MÜŞAVİRİ GİH 1 1
TOPLAM 15 15