Category Archives: Yenilenebilir Enerji

Rüzgâr Enerjisi Gözde Yatırım mı?

Rüzgâr enerjisi, yenilenebilir enerji yatırımları arasındaki en gözde yatırım olmaya devam ediyor.

Türkiye, rüzgâr enerjisinin toplam enerji arzı içindeki payının 2023 yılında 20.000 MW olmasını hedefliyor.

2023 hedefleri, gelecek on yıl içinde yaklaşık 17.300 MW gücünde rüzgâr enerjisi santralinin devreye alınmasını gerektiriyor. Dolayısıyla Türkiye bu hedefe varabilmek için her yıl 1700 MW`lik kurulu gücü, mevcut rüzgar portföyüne eklemek durumunda.

Yeni Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği, rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla yapılacak önlisans başvurularının takvimini de belirledi.

Yönetmeliğe göre öncelik, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından 2014 yılı için, takip eden beş yıl için ve takip eden on yıl için şebekeye bağlanabilir ilave rüzgâr ve güneş kapasitesinin açıklanmasında. Bu çalışma, bağlantı noktasına göre ve/veya bölgesel bazda, rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı üretim kapasitesinin ne kadar olacağını ortaya koyacak.

TEİAŞ`ın bu bağlanma kapasitelerini EPDK`ya bildirdiği tarihin 16 ay sonrasına tekabül eden ayın ilk beş iş gününde güneş enerjisine dayalı, son beş iş gününde ise rüzgâr enerjisine dayalı önlisans başvuruları alınacak. Özetle, yatırımcı önlisans başvurusunu hangi tarihte yapabileceğini artık biliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü`ne 760 rüzgâr ölçümü başvurusu yapılmış durumda. Bu rakam, Türkiye`de rüzgâr enerjisine yatırım yapma konusundaki istek ve iradeyi de ortaya koyuyor.

Rüzgâr enerjisi yatırımcısı, geçmişteki 1 Kasım başvurularından çok ders çıkardı. O dönemde tabiri caizse ciddi bir başvuru yağmuru yaşanmış, ancak sonrasındaki gelişmeler ciddi hayal kırıklıklarına yol açmıştı. Yapılan yarışmalar, pek çok sahadaki yatırımı fizibıl olmaktan çıkarmıştı.

Yeni Elektrik Piyasası Kanunu`nda getirilen önlisans uygulamasıyla, rüzgâr enerjisi alanında sadece gerçek yatırımcıların önlisans için başvuru yapması sağlandı.

Özellikle lisanslı rüzgâr ve güneş enerjisi yatırımcısının önlisans ve lisans sürecinde sürprizlerle karşılaşmaması için lisans yönetmeliğinin el kitabı olarak baş ucunda duruyor olması çok önemli. Milyonlarca Euro’luk tutarlara ulaşan yatırımların doğru zeminde yürüyebilmesi için bu gerekli.

1 Kasım 2007 travmasından sonra rüzgâr enerjisine yatırım yapmak isteyenlerin bir çoğunun sütten ağzı yanıp yoğurdu üfleyerek yiyenlerden olduğu bir gerçek. Ancak 760 rüzgâr ölçüm başvurusu, bu travmanın atlatıldığını gösteriyor. Yine de mevcut lisanslarda çözülememiş bir çok sorun olduğunu unutmayalım.

Enerji Günlüğü

İlbank’tan Yenilenebilir Enerji Projelerine Hızlı Çözüm

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın talimatıyla İlbank, yenilenebilir enerji projelerinde yerel yönetimlere öncülük etmeye ve destek olmaya devam ediyor. Banka, yenilenebilir enerji alanında 74 proje talebini değerlendirmeye aldı.
Hızlı nüfus artışı ve doğal kaynaklarının hızla tüketilmesi ile ortaya çıkan enerji sorununa katkı sağlama noktasında önemli adımlar atan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan İlbank, enerjide daha az dışa bağımlı bir ülke hedefi ile belediyelerin yenilenebilir enerji projelerinde öncü olmayı sürdürüyor.
İlbank Genel Müdürü Tuncay Karaman, Bankaya, yenilenebilir enerji konusunda değişik bölgelerdeki belediyelerden jeotermal etüt, sondaj, test ve proje çalışmaları ile güneş, rüzgar ve mikro HES sistemleriyle belediye hizmetleri kapsamındaki enerji verimliliği ve enerji ihtiyaçlarının çözümü kapsamında 74 proje talebinin geldiğini belirtti. Bu projelerin daha da artması için gayret gösterdiklerini ve konuya hassasiyetle yaklaşmaya devam edeceklerini bildiren Karaman “Bankamıza gelen proje talepleriyle ilgili üretim planlamaları, teknolojik gelişmelere ve mevzuat düzenlemelerine bağlı olarak diğer yenilenebilir enerji kullanım potansiyelindeki gelişmeler dikkatle takip edilerek belediyeleri yönlendirmekteyiz. Başvuruları çok hızlı bir şekilde değerlendirip çalışmaları hemen başlatabiliyoruz. Banka olarak bu alanda yerel yönetimlere uygun finansman sağlamanın yanı sıra her türlü teknik ve danışmanlık desteği sağlamaktayız.” diye konuştu.
Bu kapsamda İlbank’a belediyelerce 50 adet jeotermal etüt, 1 adet jeotermal sondaj müşterek kontrollük ve uygulama, 2 adet jeotermal iletim hattı proje, 4 adet jeotermal test, 2 adet jeotermal (yer altı ısı transferi) talebi olmak üzere toplam 59 adet jeotermal sistemlerle ilgili talepte bulunuldu. Bunlardan 12 adetinin jeotermal etüt raporunun hazırlandığı, 16 adet jeotermal etüt saha çalışmasının devam ettiği ve 1 adet jeotermal sondaj kuyusunun ise tamamlandığı ifade edildi. Taleplerden 1 adet jeotermal iletim hattı ön proje raporunun hazırlandığı, 2 adet jeotermal test çalışması ile 1 adet yer altı ısı transferi ön etüt çalışmasının tamamlandığı belirtildi.
Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve mikro HES sistemleri ile ilgili gelen 15 talepten 9 adedinin güneş enerjisi sistemleri, 2 adetinin rüzgar enerjisi sistemleri ve 4 adetinin ise mikro HES sistemleri yapılması hususu ile ilgili olduğu kaydedildi. 8 adet talebin ise etüt çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Türkiye’nin tüm bölgelerinden başvuru yapılırken en yüksek talep 7 proje ile Tokat, 6 proje ile Balıkesir ve 4 proje ile Afyonkarahisar belediyelerinden geldi.
Banka, yerel yönetimlerin içme suyu, katı atık ve atıksu arıtma tesislerinin aydınlatılması ve sistem enerjisinin karşılanması, park, bahçe, cadde ve sokak aydınlatmaları, şehir içi dekoratif aydınlatma sistemlerinin yenilenebilir enerjiye uygun hale dönüştürülmesi, jeotermal ve içme suyu terfi sistem enerjilerinin karşılanması ile jeotermal etüt, sondaj, test-ölçüm, jeotermal entegre sistemlerin, yer ve su kaynaklı ısı pompaları sistemlerinin ve biyogaz-biyokütle sistemlerinin kurulması için tüm süreçte gerekli desteği sağlıyor.

Güneş Panelleri İle Enerji Üretimi Projesi Hibe Almaya Hak Kazandı

KOBİLINE KOBİ DESTEK MERKEZİ

İl Özel İdaresi’nin başvuru sahibi olduğu ve AB Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan Güneş Panelleri ile Enerji Üretimi Projesi hibe almaya hak kazandı.

2012 yılı tarımla gelen kalkınma mali destek programı kapsamında hazırlanan projenin bütçesinin yüzde 50’si İl Özel İdaresi tarafından, geri kalan kısmı ise Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, projenin genel amacının Kayseri. Sivas ve Yozgat bölgesi altyapısının güçlendirilmesi yoluyla sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına katkı sunmak olduğunu belirtti.

Projenin özel amacının; Altınyayla ilçesinde alternatif enerji kaynaklarının kullanılması yolu ile tarımsal altyapısının güçlendirilmesi olduğunu vurgulayan Ayhan,” İlçede Rıfat Öçten Mahallesi kıran yurdu kuyu başı mevkiinde bulunan 12 nolu parselde mevcut 7 adet su pompası için gerekli olan 214,5 KW’lık elektrik enerjisi güneş panellerinden üretilecektir. Projemiz ile Altınyayla ilçesinin 254 parsel alanında bulunan 15 bin 600 metre uzunluğunda basınçlı sulama sistemi için gerekli olan elektriğin güneş enerjisinden elde edilmesi sağlanarak yöredeki çiftçilerin tarımsal sulama işlemlerinde enerji giderlerini en aza indirmeleri sağlanacaktır” dedi.

Kobiline Bilgi Merkezi  0850…

View original post 11 kelime daha

Japan: The world’s new star in solar power

%79 Yenilenebilir Enerji Dedi

Msn internet sitesinde yapılan “Sizce elektrik üretimi için hangi enerji santrali çeşidine yatırım yapılmalı” anketinin sonuçları:
 1. Hidrolik santraller
  7 %
   1.193 Oy
 2. Nükleer enerji santralleri
  17 %
   3.048 Oy
 3. Termik santraller
  2 %
   382 Oy
 4. Güneş enerjisi santralleri
  42 %
   7.438 Oy
 5. Rüzgar enerjisi santralleri
  27 %
   4.799 Oy
 6. Jeotermal santraller
  3 %
   557 Oy
 7. Doğalgaz santralleri
  2 %
  282 Oy

Toplam oy veren sayısı: 17.699