Monthly Archives: Ağustos 2014

Gayrimenkul Değerleme

fatosaltintas

Gayrimenkul kelime olarak, yabancı-başka anlamına gelen gayr sözcüğü ile taşınmış anlamına gelen menkul sözcüğünün birleşmesinden oluşmuştur. Diğer adıyla taşınmaz mal; bir yerden bir yere taşınması mümkün olmayan malları ifade etmektedir. Tüm dünyada modern değerleme çalışmalarında genelde üç değişik metod kullanılmaktadır;

1. Maliyet Yaklaşımı
Bu yaklaşım, piyasada alım satımı pek olmayan özel amaçlı genel olarak fabrika, otel, tatil köyleri, fabrika, işhanı vb. gibi kira geliri bilinmeyen gayrimenkuller için kullanılır.
Muhtemel bir alıcının, belli bir gayrimenkul için yerine koyma maliyetinden fazla bir bedel ödemeyeceği varsayımından yola çıkılır.

2. Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı
Emsal metodunda ise değerlenecek gayrimenkule benzer yakın zamanda satılmış olan gayrimenkullerin satış fiyatları uygun karşılaştırma kriterleri kullanılarak gerekli düzeltme işlemleri yapılarak gayrimenkulün değerinin tespit edildiği yaklaşımdır.

3. Gelir İndirgeme (Kapitalizasyonu) Yaklaşımı
Bu metod ise gayrimenkullerin gelecekte sağlayacağı gelirler tespit edilebilmekte ise bu yöntemin kullanılması en sağlıklı durumdur.
Gelir yaklaşımında bir arsa üzerindeki gayrimenkulün değerlemesi sırasında ele alınacak gelir, gayrimenkulün net geliridir…

View original post 26 kelime daha

Hayalinizdeki Kariyere Ulaşan Yol Haritasını Çizmek

selinyetimoglu.com

kariyer-yoluKariyerinizde 180 derecelik bir değişime de karar verseniz, ufak değişiklikler de isteseniz yeni bir kariyer planlamak çoğu zaman oldukça zor görünebilir. Önünüzde pek çok seçenek vardır. Hangisini yapmaya yetkin olduğunuzu veya sizi mutlu edip etmeyeceğini belirlemek göründüğü kadar kolay olmayabilir. Şu anki işiniz sizi endişelendiriyor, hatta apaçık mutsuz ediyor olabilir. Şu an yaptığınız işin yoğunluğu ve yorgunluğu sebebiyle bir an durup “ben ne yapıyorum, neden yapıyorum?” diye kendinize sormaya fırsat bulamıyor olabilirsiniz. Ancak bir fırsatını yaratıp sormanız gereken sorular ve almanız gereken cevaplar var.

 

View original post 626 kelime daha

Ofiste verimli çalışmayı engelleyen tuzaklar !

Bülent Fidan'ın Notları

OFIS-1(2)

•        Gözlerinizi yapamadıklarınıza çevirmek,
•        Müzik eşliğinde çalışmak,
•        Zorlanılan işlerin ve konuların dışlanması,
•        Aşırı kaygı ve güvensizlik,
•        Çalışma anında hayallere dalmak,
•        Uzayıp giden telefon konuşmaları yapmak,
•        Verilen işi tamamlamadan bırakıp yeni bir işe başlamak,
•        Patrona ve arkadaşlara gerektiğinde “hayır!” diyememek,
•        İnternete takılıp kalmak,
•        İşler ve konular hakkında yetersiz bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
•        Plansız, programsız çalışmak,
•        Kendinizi başkalarıyla kıyaslamak,
•        Zamanı denetleyememek,
•        Yanlışlardan ders almamak, noksanları gidermemek,
•        Motivasyon noksanlığı, isteksizlik.

Bunların kaç tanesini yapıyoruz? Gelin şu anda kendimize bir hedef koyalım ve evet dediğimiz maddeleri teker teker azaltalım.

Sonuçta kendimiz kazanacağız!

Ne dersiniz?

View original post

Dinlemeler ve Kişisel Veriler

Yeni Medya

Yazan: Fikret İLKİZTelefon numaralarınız, sosyal güvenlik numaranız, IP adresiniz, e-postalarınız, görüntü ve ses kayıtlarınız kişisel verilerinizdir. Kişisel onurunuzun korunması için kişisel veriler en üst seviyede korunmalıdır.

Anayasa Mahkemesi’nin kişisel veriler ile ilgili Elektronik Haberleşme Kanunu 51. maddesinin iptali hakkındaki kararının gerekçesi 26.07.2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. AYM, 51. maddenin Anayasaya aykırı olduğundan iptaline ve iptal kararının Resmi Gazetede yayımlanmasından 6 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verildi. Yani 26 Ocak 2015 tarihine kadar Kanunun 51. Maddesi yeniden düzenlenecek

5.11.2008 kabul tarihli 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu10.11. 2008 tarihli ve 27050 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Bu kanunla, ülke genelinde elektronik haberleşme hizmetlerin yaygınlaştırılması, yeni yatırımların teşvik edilmesi, bunlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve sektördeki rekabetin denetlenmesini amaçlanmıştır.  Kanuna göre (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu) BİT ise; bu alanda düzenleme ve denetleme yetkisi verilmiş olan “kurum”dur.

Örneğin bu kanunda cep telefonu numaralarının değişmeden veya…

View original post 838 kelime daha