Category Archives: Tarım

TARIM ARAZİLERİNİN KADASTRO ÇALIŞMALARINA YENİ DÜZENLEME GELDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bağlı kuruluşu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, kadastro çalışmalarında tarım arazilerinde ne yönde işlem yapılması gerektiğine açıklama getiren yönetmelik değişikliğine gidildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 30/4/2014 tarihli ve 6537 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile tarım arazilerinde yeni bir düzenleme getirildiğinden; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce de bu paralelde, kadastro çalışmalarında tarım arazilerinde ne yönde işlem yapılması gerektiğine açıklama getiren yönetmelik değişikliğine gidildi.

Bu kapsamda, “Kadastro Çalışmalarında Taksim Sebebiyle Ayırma ve Birleştirmeler Hakkında Yönetmelikte” 3 üncü maddesinin (c) bendi değiştirildi.

“Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun yürürlüğe girdiği “19 Temmuz 2005” tarihinden sonra, tarım arazileri miras yoluyla intikal edilse dahi, hissedarları arasında haricen yapılmış olan ifrazen taksimlerde değişiklikler yapıldı.

İfrazen oluşan parsellerden, 5403 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre yüzölçümlerinin bölünmez büyüklük olarak kabul edilen mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektarın altında olması durumunda, ifrazen taksim talebi, il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinin olumlu görüşü alınmadan karşılanmayacak.

Tarımsal arazi bölünmez büyüklüğünün tespit edilip edilmediği, tespit edilmişse miktarlarının ne olduğu hususu, kadastro müdürlüğünce çalışmalara başlanmadan önce il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerine sorulacak ve alınan cevaba göre işlem yapılacak. 19 Temmuz 2005 tarihinden önce yapıldığı tespit edilen ifrazen taksimlerde parsel yeter büyüklüğü aranmayacak.

Öte yandan, “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun” yürürlüğe girdiği 15 Mayıs 2014 tarihinden sonraki ölümlere dayalı olarak yapılacak tarım arazilerinin intikalleri, tüm mirasçıların birlikte müşterek mülkiyet yapılması yönünde talepleri olsa dahi, iştirak halinde mülkiyet şeklinde yapılacağından, il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinin olumlu görüşü alınmadan müşterek mülkiyete dönüştürülmeyecek ve ifrazen taksimlere yönelik talepler karşılanmayacak.

15 Mayıs 2014 tarihinden önceki ölümlere dayalı olarak yapılacak intikallerde ise müşterek mülkiyet olarak tasarruf edilen tarım arazilerinin müşterek mülkiyet olarak tespiti mümkün olacak.

Ayrıca, cinsi tarımsal nitelik taşıyan taşınmazlar için, il özel idarelerine/belediyelerce kadastro müdürlüğüne, taşınmazın imar planı kapsamında kaldığı ve planda kullanım amacının tarım dışı olduğunun bildirilmesi halinde bu madde hükmü uygulanmayacak

 

Tarımı katledilen Türkiye 2050’de taş mı yiyecek!

Random Seed

Shouts from the Abyss

purple_monkeyIt didn’t know how long it had been there like this. Cold. Dry. Underground. Alone.

From time to time it would reach out beyond itself, encounter resistance and give up.

One day, it became aware that the-everything-that-surrounded contained warmth. And there was moisture. It absorbed water and felt strong. The feelings of life stirred within.

Emboldened, it reached out and discovered things weren’t as hard as they were before. It grew and projected itself. Instinctually it knew which way was up. It moved towards the greater warmth.

Quicker that it ever seemed possible, it broke through and was able to spread open as wide as it could. It turned toward light and felt on its face the sun.

Image Credit: Santa Barbara Hikes

View original post

Kirli topraklar kabakla temizlenecek

yeşil olan ne varsa

 

221980kbkSakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet İşleyen, kirlenmiş toprak numunelerinde yaptıkları deneylerde DDT’nin (zehirli böcek öldürücü) kabakgillerde biriktiğini gözlemlediklerini söyledi.

İşleyen, yaptığı açıklamada, Amerika’daki laboratuvar çalışmasında topraktaki kirleticileri yapısında en fazla biriktiren bitkinin kabak olduğunu bulduklarını anlattı .Ayrıca zararlı tarım ürünlerinin sağlığı tehdit ettiğini belirterek, Türkiye’ye dönünce TÜBİTAK desteğiyle tarımsal alanlarda kirleticiler bulunup bulunmadığı konusunda Sakarya’da çalışma yaptığını kaydetti.

Sakarya’daki tarım alanlarında toprak numunelerinin yüzde 90′ında “DDT, DDD ve DDE” gibi zehirli ürünlere rastladıklarına dikkati çeken İşleyen, “DDT’nin 1984′lü yıllarda Türkiye’de yasaklandığı biliniyor. Bu tür kirleticileri temizlemede kabakgillerin kullanılıp kullanılamayacağını araştırdık” şeklinde konuştu.Toprak numuneleriyle laboratuvarda deney yaptıklarını vurgulayan

View original post 40 kelime daha

Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı, 2012

Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı, 2012

Tarımsal işletmelerde (hanehalkı) mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri 2012 yılında %14,9 arttı

Tarımsal işletmelerde (hanehalkı) 2012 yılında mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri 2011 yılına göre %14,9 artarak 37,82 TL, sürekli tarım işçilerinin ortalama aylık ücretleri ise %11,4 artarak 1090 TL olarak gerçekleşti.

Mevsimlik kadın tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri 2011 yılına göre %16,6 artış göstererek 33,26 TL olurken, erkek işçi ücretleri %12,8 artış göstererek 43,31 TL oldu.

Sürekli tarım işçilerine ödenen ortalama aylık ücret ise 2011 yılına göre, kadın işçiler için %14,7 oranında artarak 858 TL ve erkek işçiler için ise %10,4 artarak 1128 TL olarak gerçekleşti.

Mevsimlik işçi ortalama günlük ücreti Sürekli işçi ortalama aylık ücreti

 

Mevsimlik işçilerde en yüksek ortalama günlük ücret kadın işçi için Ordu, erkek işçi için ise Ardahan ilinde gerçekleşti

Tarımsal işletmelerde (hanehalkı) mevsimlik tarım işçilerine yapılan en yüksek ortalama günlük ücret ödemesi kadın işçiler için 40,79 TL ile Ordu, erkek işçiler için ise 57,72 TL ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük ücret ise, kadın işçileri için 23,99 TL ile Balıkesir, erkek işçileri için 32,67 TL ile Hatay ilinde oldu.

Tarımsal işletmelerde (hanehalkı) sürekli tarım işçilerine ödenen ortalama aylık ücret ödemelerine bakıldığında, kadın işçilere 870 TL ile Antalya’nın ve erkek işçilere 1542 TL ile Ankara’nın en yüksek ödemenin yapıldığı iller olduğu görüldü. En düşük ücretler ise, kadın işçiler için 717 TL ile Mersin, erkek işçiler için ise 846 TL ile Ardahan ilinde gerçekleşti.
_____________________________________________________________________________________

Köy yoksa geleceğimiz de yok!