Category Archives: Ekonomi

Nihayet Sorumlu Bulundu!

Cari açığın (döviz açığının) büyümesini önlemek, küresel dalgalanmadan etkilenmemek için ekonomi yönetiminin bir takım önlemler üzerinde çalıştığı biliniyor
Taksitli satışlar sınırlanınca, taksit sayıları azaltılınca bunun cari açığa nasıl bir etkisi olur? Bu sayede ekonomi küresel riske karşı nasıl dayanıklı hale gelir? Bu konudaki sorular ve çözüm önerileri çok.
Peki kimler borçlanıyor?
Merkez Bankası yılda 2 kez Finansal İstikrar Raporu yayınlıyor. Son yayınlanan rapora göre;
Tüketici kredisi kullananların yüzde 33’ünün geliri 1000 TL’nin altında. Yüzde 26’sının geliri 1000 TL ile 2 bin TL arasında. Yüzde 15’inin geliri 2 bin TL ile 3 bin TL arasında. Yalnızca yüzde 11’inin geliri 5 bin TL’den fazla.
Yani şu demek; tüketici kredisi kullanan her 100 kişiden 59’unun geliri 2 bin TL’nin altında.
Tüketici kredisi kullanan her 100 kişinin 51’i maaşlı çalışan.
Tüketici kredisi kullananlar, alt gelir grubundakiler, tüketici kredisi ile yaşamlarını sürdürmeye çalışanlar. Tabii ki bunu mecbur kılan ekonomi politikaları.
Bu durumda suçlu bulundu değil mi?

Neden borçlanılıyor?
Suçlu olanlar aylık geliri 1000 TL’nin, 2 bin TL’nin altında olanlar ancak ve ancak ihtiyaçlarını karşılamak için tüketici kredisi kullanıyor. Taksitleri uzatarak, borç yükünü zamana yayarak yaşamaya çalışıyor.
Gerçekte, bu gruptaki insanların tüketici kredilerini kısmadan, taksitlerini azaltmadan önce, “neden böyle?” sorusuna cevap gerekiyor.

Tüketici Kredileri ve Kart Borçları Toplam Kredilerin Ne kadarı?
Tüketici kredileri ile kredi kartı borçları, toplam banka kredilerinin belli bir bölümü. Geçmiş yıllara bakıldığında toplam kredilerin üçte biri kadar. Her geçen yıl bu oran azalıyor. Bu oran mı cari açığı artırıyor?

Kredilerin ne kadarı konut kredisi?
Tüketici kredilerinin yüzde 45’i konut kredileri. Oto kredilerinin tüketici kredilerindeki payı yalnızca yüzde 3. Kredi kartı borçlarının yüzde 60’ı küçük miktarlarda ve taksitli borçlar.

Diğer krediler?
Banka kredilerindeki artışta tüketici kredileri ile kredi kartı borçları toplamının payı değişmiyor. Demek ki cari açık artışını sadece tüketici kredileri ve kredi kartı borçları artışına bağlamak doğru değil.
Tablodaki rakamlara göre, toplam kredi artışı mutlaka büyümeye yol açmıyor. 2013’ün ilk 9 ayı kredi büyümesi 2011’deki büyüme dolayında. Ama ekonomi büyümüyor.
Kredi büyümesi üretim yerine ithalattan beslenen tüketimi besliyor. Burada üzerinde durulması gereken kredi büyümesi, toplam kredilerin yüzde 1/3’ünü oluşturan tüketici kredileri ve kredi kartı borçları büyümesi değil. Toplam kredinin 2/3’ünü oluşturan bölümün nereye gittiğine bakmak gerek.

Kaynak: Milliyet İnternet Sitesi
Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu

THE ECONOMİST’TEN EKONOMİ ANALİZİ…

Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu kırılgan yapı The Economist’te gelişmekte olan ülkeler üzerine yapılan bir analizde ele alındı.
Yayınlanan analizde; capital-freeze index üzerinden Türkiye ekonomisinin çok büyük bir kırılganlık taşıdığı vurgulanıyor. Dışarıdan ülke içine sıcak para girişinin aniden durma riskini ifade eden capital-freeze riski açısından Türkiye kırmızı bölgede yer alıyor. Maksimum capital-freeze riskini 20 değeri olarak gösteren endekste Türkiye’nin taşıdığı risk 18 ile gösteriliyor. Güney Afrika, Ukrayna ve bazı Latin Amerika ülkelerinin kırmızı bölgede olduğu belirtilen yazıda listenin başında ise Türkiye’nin yer aldığı vurgulanıyor. Gayri Safi Yurtiçi hasılanın %6’sının üzerinde bir cari işlem açığına doğru ilerlediği belirtilen Türkiye ekonomisinin kısa vadeli dış borçlanma ve borç ödeme tutarının mevcut kullanılabilir rezervlerinin %150’sini aştığı ifade ediliyor.
2009’dan bu yana borçlanmaların diğer gelişmekte olan ülkelere oranla çok daha hızlı arttığı ifade edilirken Türk lirasının dolar karşısında yılbaşından bu yana %13 değer kaybettiği ve değer kaybının daha da süreceği yorumu yapılıyor.

Taylan Karslı – odatv.com

Dünya Ekonomik Forumu 2013 yılı Küresel Rekabet Raporunu Açıkladı

Dünya Ekonomik Forumu ( World Economic Form) 2012-2013 yılı Küresel Rekabet Raporunu (The Global Competitiveness Report 2012–2013) açıkladı.
Dünya Ekonomik Forumu ülkeleri rekabet gücüne göre sıralıyor. Birçok göstergeyi toplayarak yapılan sıralamada üç ana grup performans göstergesi var: Temel Gereksinimler (4 alt gösterge grubu), Verimlilik Artırıcı Faktörler (6 alt gösterge grubu) ve Yenilik- Sofistike (2 alt gösterge grubu). Toplanan göstergeler ağırlıklandırılmış. Detayları raporda var. 150 yakın her türlü ülke raporda yer alıyor. Sıralamada ülkelerin GSYİH’sı da göze alınarak düzenlemeler yapılmış.
Rapora göre Türkiye ile ilgili genel göstergeleri şu şekilde özetlemek mümkün;
1. Türkiye 43. sırada ve 2. Lig te. Yenilik eksenli ekonomilerin olduğu 1. Lig e girememiş durumda. 35 ülkenin olduğu 1. Lig te Malta, Yunanistan, Slovenya, Kıbrıs gibi ülkeler de var. Yani bu sıralamaya göre Türkiye bu gibi ülkelerin altında görünüyor.
2. GSYIH sırlamasında 18. sırada (satın alma gücü paritesine göre 16. sırada)
3. Kişi başına düşen GSYIH sıralamasında ise 59. sırada. Gabon, Latviya, Slovakya, Kazakistan, Hırvatistan, Litvanya, Macaristan gibi ülkelerin altında görünüyor.
Diğer ilginç sıralamalara bakarsak;
1. Telif Hakları sıralamasında 57. Ancak telif haklarının korunmasında 86. ülke.
2. Rüşvet sıralamasında 59.
3. Yargı bağımsızlığında 83. sırada. Bu ilginç! Ruanda, Sudi Arabistan, Oman, Bahreyn, Mısır, Pakistan, Hindistan gibi ülkelerin epey gerisinde görünüyor.
4. Hükümet yetkililerinin kayırmacılık sıralamasında 66. sırada. Önümüzde Benin, Porto Riko, Tanzanya gibi ülkeler var.
5. Organize suçlarda ise 102.
6. Enflasyon artışı sıralaması da diğer ilginç bir nokta, Türkiye 93. görünüyor.
7. Eğitim kalitesi ise sırlamasında 82. İlköğretim kalitesinde ise 95. Ülke.
8. Yasal haklar endeksi sırlamasında ise 99. ülke.
Yenilik ile ilgili göstergelerden birkaç örnek ise şöyle:
1. Yenilik kapasitesi sıralamasında 48.
2. Araştırma kalitesinde 88. ülke.
3. Özel sektörün Ar-Ge harcamalarına verdiği önem sıralamasında 56.
4. Özel sektör –üniversite işbirliğinde de 70. ülke olarak görünüyor.
Yapılan çalışmanın ne kadar objektif olduğunu bilmek zor. Veriler nasıl toplanıyor sorusu önemli bence. Türkiye verilerinin uluslararası kuruluşlar yanında TÜSİAD tarafından sağlandığı anlaşılıyor. Veri toplamak için yapılan anket ne kadar ne kadar sağlıklı? Bu soruları bilmek zor görünüyor.
Ancak sonuç olarak, bazı gerçekleri gösterdiğini kabul etmek gerekir diye inanıyorum. Ülke göstergeleri bazı kesimlerin ileri sürdüğü gibi iyi değil. Aslında raporda her göstergenin ayrıca incelenmesi gerekir.

Not:
Rapora aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.physics.metu.edu.tr/~serhat/STIP_Turkey.html

Çarşıların İçi Çekiliyor ve Esnaf Sessizce Ölüyor…

Türk ekonomisi yüzde 4 büyüyecek

Son Dakika haberleri, Tnthaber, Haber sitesi

S&P Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Baş Ekonomisti Jean-Michel Six, Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 4 düzeyinde büyüyebileceği değerlendirmesinde bulundu.“Türkiye’nin Ekonomik Büyümesi Devam Ederken, Merkez Bankası Bilinen Bir Zorlukla Karşı Karşıya”… – http://www.tnthaber.net/turk-ekonomisi-yuzde-4-buyuyecek/

View original post

Sanayi Ciro Endeks (Toplam) ve Değişim Oranları (2010=100), Mart 2013

Sanayi Ciro Endeksi, Mart 2013

Sanayide toplam ciro %2,0 arttı

Sanayi Ciro Endeksi (Toplam), 2013 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,0 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2013 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre; madencilik ve taşocakçılığı endeksi aynı kaldı; imalat sanayi endeksi ise %2,1 arttı.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2013 yılı Mart ayında en fazla artışı sermaye malı imalatı, en fazla düşüşü ise enerji sektörü gösterdi.

Sanayi Ciro Endeksi (Toplam) (2010=100), Mart 2013

İmalat sanayi alt gruplarında en fazla artış diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti

İmalat sanayi alt sektörlerinin 2013 yılı Mart ayında 2012 yılı aynı ayına göre yüzde değişim oranları incelendiğinde, en yüksek artış oranının %62,8 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleştiği görüldü. Bunu %16,6 ile ağaç, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) imalatı takip etti.

İmalat sanayi alt gruplarında en fazla düşüş bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatında gerçekleşti

İmalat sanayi alt sektörlerinin 2013 yılı Mart ayında 2012 yılı aynı ayına göre yüzde değişim oranları incelendiğinde, en fazla düşüş oranının %30,2 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatında gerçekleştiği görüldü. Bunu %18,3 ile diğer imalatlar takip etti.

İngiltere AB için referanduma gidecek

Son Dakika haberleri, Tnthaber, Haber sitesi

İngiltere, AB üyeliğini referanduma taşımaya bir adım daha yaklaştı

İngiltere Başbakanı David Cameron’un muhafazakar partrisi İngiltere’nin AB üyeliğini referanduma götürmeye yönelik bir taslak yayınladı. Cameron’un partisinde bazı kesim ülkenin AB… – http://www.tnthaber.net/ingiltere-ab-icin-referanduma-gidecek/

View original post

Çin’de büyüme aşağı çekildi

Son Dakika haberleri, Tnthaber, Haber sitesi

Ekonomistler Çin’in büyüme beklentisini aşağı çekiyor

Dört aydan bu yana büyüme verilerinin hayal kırıklığı yarattığı Çin’de ekonomistlerin yıl sonu büyüme beklentileri aşağı çekiliyor. 2013 yılının başlarında yatırımcılar Çin’de büyüme… – http://www.tnthaber.net/cinde-buyume-asagi-cekildi/

View original post

Avrupa resesyonla eriyor..

Sigarada 5 milyar TL kaçak var

Son Dakika haberleri, Tnthaber, Haber sitesi

TESK Genel Başkanı Palandöken, kaçak sigaradan dolayı oluşan vergi kaybının her yıl yaklaşık 5 milyar lirayı aştığını belirtti.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son aylarda yüzde 20 artan kaçak sigaradan dolayı oluşan… – http://www.tnthaber.net/sigarada-5-milyar-tl-kacak-var/

View original post